2020. gada novembris — mēneša arhīvs

22.11.2020. Valda Zilgalvja svētruna

Autors: , publicēts 2020.11.28. | | Ticība

Uz šo brīdi komentāru nav

Jēzus nāk…

Autors: , publicēts 2020.11.26. | | Ticība

Mēs ar nepacietību gaidām, kad Jēzus mūs apsveiks savās mājās. Cilvēki baidās no nākotnes. Kad mēs redzam gala laika zīmes, mēs varam būt laimīgi. Kad redzam tuvojamies pavasari mēs priecājamies. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Jēzus piedos

Autors: , publicēts 2020.11.25. | | Ticība

Grēks un vainas apziņa dažreiz smaga kā smaga nasta fiziski, emocionāli un garīgi mūs padara slimus. Dievs vēlas noņemt šīs nastas, mūs atvieglot. Reiz pie Jēzus atnesa cilvēku, kurš bija paralizēts. Mateja evaņģēlijā 9:2 teikts, ka vispirms Jēzus teica: “Ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti.” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Rimsties…

Autors: , publicēts 2020.11.24. | | Ticība

Vai esi pārslogots no ikdienas pienākumiem? Iespējams, ka tāpat kā daudziem citiem tev vajag citu redzējumu. Psalms 46:10 mums piedāvā tādu: “Rimstieties un atzīstiet, ka Es esmu Dievs” Rimsties… Tātad pārtrauc cīnīties, sevi mocīt. Mēs cīnāmies ar kalendārā nozīmētiem darbiem, laika trūkumu ģimenei, ar laika vai enerģijas trūkumu. Dievs dod padomu norimties un atzīt, ka Viņš ir Dievs. Pārtrauksim cenšanos kontrolēt visu, un atdusēsimies Meistara rokās.

Uz šo brīdi komentāru nav

Jēzus dziedina visus mūs

Autors: , publicēts 2020.11.24. | | Ticība

Vai tu gaidi, kad Jēzus tevi dziedinās? Gūsti cerību no Jēzus atbildes diviem neredzīgajiem (Mateja 20: 29-34): “Kungs, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mums!,” viņi sauca. Jēzus apstājās uz takas. Kaut kas piesaistīja Viņa uzmanību: lūgšana, neizpušķots sauciens pēc palīdzības. Jēzus dzirdēja vārdus un apstājās. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Kā dara Dievs?

Autors: , publicēts 2020.11.24. | | Ticība

“Kad jūs domājāt pret mani ļaunu, Dievs to domāja par labu, lai darītu kā šodien – liktu dzīvot lielai tautai!” (1 Moz 50:20)

Paskaties uz Jāzepu Ēģiptes cietumā. Viņu pārdeva brāļi. Cietumā iegrūda Potifāra sieva. Ja kāds bija iesprostots savā alā, tad tas bija Jāzeps. Vai padomāsim par Mozu, kuram bija jāgana tuksnesī. Vai tādai bija jābūt viņa dzīvei? Smagi. Viņā plūst jūdu asinis. Viņa aizraušanās ir valdīt pār vergiem, kādēļ Dievs viņam liek ganīt aitas? Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Svētīts, lai ir Tavs Vārds

Autors: , publicēts 2020.11.24. | | Ticība

Jēzus mācīja mūs lūgt ar godbijību: “Svētīts, lai ir Tavs Vārds” (Mateja 6: 9). Viņa frāze parauglūgšanā ir lūgums, nevis pasludinājums. Pieprasījums, nevis paziņojums. “Esi svētīts, Kungs!” Dari visu manā dzīvē svētu. Paaugstini sevi. Pagodini sevi. Tu esi Kungs, un es klusēšu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Cik daudz taisnīguma ir pietiekami?

Autors: , publicēts 2020.11.24. | | Ticība

Attēlojies savu ienaidnieku, kas piesiets pie pātagošanas vietas. Cik pērienu? Cik daudz taisnības ir pietiekami? Kad tavs ienaidnieks nokrīt zemē, tu aizej prom. Vai tagad esat laimīgs? Bet drīz vien atmiņā uzausīs vēl viena lieta, būs nepieciešama vēl viens pēriens. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

21.11.2020. Valda Zilgalvja svētruna

Autors: , publicēts 2020.11.21. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Draugs gaida

Autors: , publicēts 2020.11.18. | | Ticība

Ebrejiem 10:12 teikts: “Bet Viņš vienu upuri par grēkiem upurējis, uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas.” Protams, Jēzus apsēdās. Viss, kas bija jādara, bija izdarīts. Kāpēc tu nepieņem šo lielisko žēlsirdības brīnumu? Ļauj Dieva žēlastībai plūst pār tevi kā mazgājošs ūdenskritums, izskalojot visas vainas un kauna druskas. Draugs, nekas tevi neatdala no Dieva. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Next »