Autora arhīvs

Dieva klātbūtne

Autors: , publicēts 2021.04.25. | | Ticība

Ir brīži, kad dzīvē nākas saskarties ar lietām, kuras nespējam veikt. Bet Raksti atgādina, ka Dievs ir līdzās, lai mūs atbalstītu. “Kad likās – slīd man kāja, Tava žēlastība, Kungs, mani balstīja!” (Psalms 94:18) Cik patiesi! Dieva mīlestība un žēlastība atbalsta mūs. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

24.04.2021. Svētrunu runā Viktors Geide

Autors: , publicēts 2021.04.24. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Padoms izvēlei

Autors: , publicēts 2021.04.24. | | Ticība

Vai izjūti vajadzību pēc Dieva vadības? Viņš saka: “Es tevi pamācīšu un rādīšu tev ceļu, Es došu padomu — mana acs ir pār tevi!” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Cik plaša, ietveroša ir Dieva mīlestība?

Autors: , publicēts 2021.04.24. | | Ticība

Patīkami, ka esi iekļauts. Tomēr ne vienmēr. Universitātes izslēdz tevi, ja neesi pietiekami gudrs. Uzņēmumi atbrīvo no darba, ja neesi pietiekami kvalificēts. Diemžēl pat dažas baznīcas tevi var izslēgt, ja neesi pietiekami labs. Lai kurš no viņiem var tevi izslēgt, Kristus tevi iekļauj. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Tu vari kalpot ar prieku

Autors: , publicēts 2021.04.21. | | Ticība

Daži cilvēki jūtas tik izglābti, ka nekad nekalpo. Daži kalpo cerībā tikt izglābti. Vai arī tu piederi kādai no šīm grupām? Vai jūties tik izglābts, ka nekad nekalpo? Vai esi tik apmierināts ar Dieva paveikto, ka neredzi vajadzību pašam kaut ko darīt? Patiesībā mēs esam šeit, lai pagodinātu Dievu savā kalpošanā. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Mums nebūs jāiztrūkstas

Autors: , publicēts 2021.04.21. | | Ticība

Kad, liekas, pasaulē viss brūk un gāžas, tad ir vajadzīgs drošs pamats, enkurs — kas nesatricināms, kurā balstīt savu dzīvi. To Kungs arī skaidri apsola (Jes. 28:16): “Tādēļ tā saka Kungs Dievs: “Redzi, Es likšu Ciānā pamata akmeni, raudzes akmeni, dārgu stūrakmeni, pamatu pamatu – kas tic, tas netrūksies!” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Spēks nespēkā

Autors: , publicēts 2021.04.19. | | Ticība

Mēs varam priecāties par Dieva apsolījumu, kurš uzrakstīts Jesaja grāmatā (40:29): “Viņš nogurušam dod spēku un spēcina to, kam nav stipruma!” Vai tas nav apbrīnojami? Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dieva klātbūtnē

Autors: , publicēts 2021.04.18. | | Ticība

Kad mums dzīvē nākas iet caur tumšām ielejām, Dievs sniedz savu mierinošo klātbūtni. Viņš nāk mums līdzi cauri tumsai. Dāvids to tik labi izsaka 23. psalmā (4. pantā): “Pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos, jo Tu Esi ar mani, Tavs zizlis un spieķis drošina mani.” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

17.04.2021. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis

Autors: , publicēts 2021.04.17. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Uzticies Jēzum

Autors: , publicēts 2021.04.16. | | Ticība

Kāpēc Jēzus dzīvoja uz zemes tik ilgi, cik Viņš dzīvoja? Uzņemties mūsu grēkus — tā ir viena lieta. Lai piedzīvotu nāvi, jā. Bet samierināties ar garajiem ceļiem, garajām dienām? Kāpēc Viņš to izdarīja? Tāpēc, ka vēlas, lai tu Viņam uzticētos. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

« Prev - Next »