Autora arhīvs

17.10.2020. Viktora Geides svētruna

Autors: , publicēts 2020.10.17. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Mēs Dievam esam savējie

Autors: , publicēts 2020.10.16. | | Ticība

“TAS KUNGS LAI TEVI SVĒTĪ UN LAI TEVI PASARGĀ! TAS KUNGS LAI APGAISMO SAVU VAIGU PĀR TEVI UN LAI IR TEV ŽĒLĪGS! TAS KUNGS LAI PACEĻ SAVU VAIGU UZ TEVI UN LAI DOD TEV MIERU!” (4.Mozus 6:24-26) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Kristus ir klātesošs

Autors: , publicēts 2020.10.15. | | Ticība

Pūlis sekoja Jēzum ap Galilejas jūru. Piecpadsmit tūkstoši cilvēku (pieci tūkstoši vīriešu, kā arī sievietes un bērni) bija izsalkuši. Filips un Andrejs saskaitīja izsalkušos cilvēkus, saskaitīja naudu savās somās un skaitīja zivju un maizes daudzumu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Patiess miers

Autors: , publicēts 2020.10.14. | | Ticība

Ko tev nozīmē miers? Varētu domāt – pārtraukt aktivitātes, dot smadzenēm atpūtu. Bet vari būt ceļojumā un pat tad gūt mieru. Viens no brīnišķīgākajiem apsolījumiem ir atrodams 2.Moz. 33:14, kur Kungs saka: “Es pats iešu tev pa priekšu, lai tev būtu miers!” Mozus veica smagu darbu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Piesauc Viņa Vārdu

Autors: , publicēts 2020.10.13. | | Ticība

“Skaļā balsī es saucu Kungu, un viņš man atbild no sava svētā kalna.” (Psalms 3:4)

Lūgšana uzliek roku dzelžus sātanam. Lūgšana izrauj problēmas no velna sfēras un noliek tās Dieva rokās. Lūgšana atzīst: “Dievs var tikt ar to galā. Tā kā Viņš var, tad man ir cerība.” Kad mēs lūdzam Jēzus vārdā, mēs nākam pie Dieva pamatojoties uz Jēzus nopelniem. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs vadīs mūs

Autors: , publicēts 2020.10.13. | | Ticība

Vai jūties gandrīz pazudis? Mums ir tādas dienas, kad mums liekas esam pazaudējuši ceļu un nezinām kur iet. Ir apsolījums (Psalms 16:11), kas var mūs uzturēt. Dāvids raksta: “Tu man liec iepazīt dzīvības ceļu.” Jā! Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Esi atvērts spēka Avotam

Autors: , publicēts 2020.10.11. | | Ticība

“Tā arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam” (Rom 8:26).

Svētais Gars nav vienkārši entuziasms, līdzjūtība vai bramanība. Viņš var ierosināt šādas emocijas, bet Viņš pats ir Persona. Viņš nosaka ceļojuma maršrutu (Apd 16:6), izdala garīgās dāvanas (1.Kor. 12:7-11), un izrauga draudzes vadītājus (Apd 13:2). Viņš māca (Jāņa 14:26), vada (Jāņa 16:13), un mierina (Jāņa 16:7). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs ir mūsu stiprums

Autors: , publicēts 2020.10.11. | | Ticība

Viņš palīdzēs mums atjaunoties, kad mēs izejam ikdienas cīņā: vai tas ir vēzis, vai finanses, vai arī cilvēki, kas grib atņemt mums laimi. Dažkārt liekas, ka šādas lietas nebeidzas un mēs vēlamies gūt jaunus spēkus ikdienā. 2. Samuēla 3:1 lasām: “Karš starp Saula namu un Dāvida namu bija ilgs. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Mūsu Palīgs

Autors: , publicēts 2020.10.11. | | Ticība

Jāņa evaņģēlijs stāsta par galminieku no Kapernaumas, kurš Kānā lūdza Jēzum: “Nāc dziedināt manu dēlu?” Jēzus sacīja, ka zēns ir dziedināts, un vīrs devās atceļā uz Kapernaumu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Lūdz drosmīgi

Autors: , publicēts 2020.10.11. | | Ticība

“Lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots. Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies” (Jēk. 1:5-6)

Kad Mārtiņa līdzstrādnieks saslima, tad reformators drosmīgi lūdza pēc dziedināšanas. “Es ļoti lūdzu Visvareno ar lielu enerģiju,” viņš rakstīja. “Es uzbruku Viņam ar Viņa paša ieročiem, citējot no Rakstiem visus apsolījumus, kurus varēju atcerēties, apsolījumus, kas lūdzējam bija piešķirti. Un sacīju, ka Viņam jāatbild uz manu lūgšanu, ja es kopš šā brīža uzticos Viņa apsolījumiem. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

« Prev - Next »