'Ticība' Kategorijas arhīvs

2023. gada lūgšanu nedēļas noslēguma lasījums. Lasa Vilnis Bergs, komentē mācītājs Tālivaldis Vilnis

Autors: , publicēts 2023.11.12. | | Ticība

Uz šo brīdi komentāru nav

2023. gada lūgšanu nedēļas pirmais lasījums “Ābrahāms – ticības piemērs nākamajām paaudzēm”

Autors: , publicēts 2023.11.06. | | Ticība

Uz šo brīdi komentāru nav

Radītājs tiecas pēc jums

Autors: , publicēts 2022.03.06. | | Ticība

Bībelē ir teikts: “Debesis vēsta par Dieva godu!” (Psalms 19:2) Mūsu Visums ir Dieva galvenais misionārs. Vai glezna neliecina par gleznotāju? Vai zvaigznes neliecina par zvaigžņu veidotāju? Vai radīšana nenorāda uz radītāju? Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs pasauli mīlēja…

Autors: , publicēts 2022.03.06. | | Ticība

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa ev. 3:16) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Piedzimt vēlreiz?

Autors: , publicēts 2022.03.06. | | Ticība

Jēzus teica: “Ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēj redzēt Dieva valstību.” Piedzimt vēlreiz? Jūs droši vien jokojat. Uzsākt dzīvi no jauna? Mēs nevaram otrreiz piedzimt. Tomēr — vai mēs to negribētu? Mēģināt vēlreiz. Pārstartēt visu. Kā to panākt?
Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Pret satraukumu

Autors: , publicēts 2022.03.06. | | Ticība

Dievs Viņu uzmodināja no nāves.” (Ap. d. 2:24) Pret satraukumu mēs varam cīnīties ar zobenu, kurā ir iegravēti vārdi “Dieva varenība”. Kaut arī jūsu uzņēmuma apgrozījums sarūk, Dievs joprojām ir varens. Kaut arī vēzis ir atgriezies, Dievs joprojām sēž savā tronī. Ja dvēseli pārņem nemiers, Dievs dod drosmi.
Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dieva varenība

Autors: , publicēts 2022.03.01. | | Ticība

Dievs Viņu uzmodināja no nāves.” (Ap. d. 2:24) Pret satraukumu mēs varam cīnīties ar zobenu, kurā ir iegravēti vārdi “Dieva varenība”. Kaut arī jūsu uzņēmuma apgrozījums sarūk, Dievs joprojām ir varens. Kaut arī vēzis ir atgriezies, Dievs joprojām sēž savā tronī. Ja dvēseli pārņem nemiers, Dievs dod drosmi.

Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Saprāta gars

Autors: , publicēts 2022.03.01. | | Ticība

“Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu.” (2 Timotejam 1:7)

Timotejs bija jauns cilvēks, bailīgs pēc dabas un, iespējams, fiziski ne visai spēcīgs (1 Tim 5:23). Viņš zināja par Pāvila biežajiem pārbaudījumiem un vajāšanām. Viņš zināja, ka arī viņš varētu ciest no tādām pašām vajāšanām. Pāvils atgādināja savam jaunajam kolēģim, ka bailes no citiem nenāk no Dieva.

Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievišķs pamudinājums

Autors: , publicēts 2021.11.12. | | Ticība

“Redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un Viņa mācekļi sapulcējās ap Viņu. Un Viņš sāka tos mācīt..” (Mateja 5:1-2)
Kristus uz cilvēkiem skatās pavisam citādi nekā mēs. Kad ap Viņu sāka pulcēties ļaužu pūļi, Viņš vispirms pieaicināja mācekļus un mācīja tiem par Dieva mīlestību. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Esi pieticīgs

Autors: , publicēts 2021.09.10. | | Ticība

“Visu”, “visā”, “visādos apstākļos” — šie vārdi Bībelē ir atrodami ne vienreiz vien. Tie pievērš mūsu uzmanību. Vēstulē filipiešiem (4:11-12) Pāvils raksta: “Esmu mācījies iztikt visādos apstākļos.” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Next »