Dievišķs pamudinājums

2021.11.12. | Autors: |

“Redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un Viņa mācekļi sapulcējās ap Viņu. Un Viņš sāka tos mācīt..” (Mateja 5:1-2)
Kristus uz cilvēkiem skatās pavisam citādi nekā mēs. Kad ap Viņu sāka pulcēties ļaužu pūļi, Viņš vispirms pieaicināja mācekļus un mācīja tiem par Dieva mīlestību.

Jēzus mācekļiem atklāja to, ko pats izjuta, uzlūkojot ļaužu pūļus. Mācekļi ne vienmēr saprata visu, ko Viņš tiem stāstīja. Tāpēc Jēzus tos iedrošināja, ka vēlāk Svētais Gars atklās Viņa vārdu nozīmi (Jāņa 14:25-26).
Iespējams, ka arī jūs Viņš kādā klusā brīdī uzrunās, stāstot par Savu līdzjūtību pret cilvēkiem, ar kuriem esat kopā. Iespējams, Viņš jums atklās Savu gribu, aicinot lūgt par viņiem. Radot jūsos aizkustinājumu par apkārtējo ļaužu garīgo stāvokli, Dievs var padziļināt jūsu mīlestību, lai jūs būtu gatavi kalpot viņiem tā, kā Viņš vēlas.
Jūs tad, iespējams, atklāsiet, ka Dieva sirdī ir kāds dziļāks nodoms viņu dzīvei, un sapratīsiet, ka Viņš gaida, lai kāds no Viņa mācekļiem atsauktos Viņa pamudinājumam.


Pagaidām komentāru nav
Raksts publicēts kategorijā(s): Ticība

Komentāru RSS (Varat automātiski saņemt komentārus RSS lasītājā!)

Uzrakstiet savu komentāru

Lai komentētu, Jums ir jāautorizējas.