Autora arhīvs

Aizlūgšana

Autors: , publicēts 2021.06.06. | | Ticība

Nekas tā neveicina laimi kā aizlūgšanas kalpošana. Raksti saka: “Redziet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti Dieva bērni un tādi arī esam” (1.Jņ.3:1). Tātad tu nāksi nevis kā svešinieks, bet kā apsolījuma mantinieks Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Aizlūgšana

Autors: , publicēts 2021.06.06. | | Ticība

Mums ir iespēja sirsnīgi lūgt par katru cilvēku, ko sastopam: par pārdevēju pārtikas veikalā, par medmāsu ārsta kabinetā. Tev nav viņiem jāstāsta par savu aizlūgšanu. Kad mēs meklējam svētības citiem lūgšanā, mēs arī paši tiekam svētīti. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Jēzus kalpo

Autors: , publicēts 2021.06.06. | | Ticība

Mācekļi atradās pie Galilejas jūras, kad viņi dzirdēja Jēzu saucam no krasta, un, nonākuši krastā, viņi ieraudzīja neparastu skatu. Jēzus gatavoja ēdienu!  Jēzus viņiem sacīja: “Nāciet uz rīta maltīti!” (Jņ.ev.21:12). Vai nevajadzētu apmainīties lomām? Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

5.06.2021. Svētrunu runā Aldis Zēmele

Autors: , publicēts 2021.06.05. | | Svētrunas

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

Uz šo brīdi komentāru nav

Lūgšana spēj panākt daudz

Autors: , publicēts 2021.05.31. | | Ticība

Kāds jūsu paziņa ir pakļauts uzbrukumam. Jūsu kaimiņš ir nomākts, jūsu brālis vai māsa novirzās no ceļa, jūsu bērns saskaras ar grūtībām. Jūs, iespējams, nezināt, ko teikt. Jums var nebūt resursu, lai palīdzētu. Bet jums ir viena iespēja: jums ir lūgšana. Un ir kāds apsolījums, saskaņā ar kuru jūsu lūgšanas rosina Dievu rīkoties to cilvēku dzīvēs, kurus jūs mīlat: “Taisna lūdzēja lūgšanas spēj panākt daudz.” (Jēk.5:16). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Sveiciens

Autors: , publicēts 2021.05.30. | | Ticība

Pensilvānijas štata universitātes pētnieki secināja, ka “tie, kas apskaujas, ir laimīgāki”. Citā pētījumā apskāvieni tiek saistīti ar zemāku saslimšanas risku. Tāpēc apskaujiet cilvēkus un izbaudiet prieku, ko gūsiet, apliecinot viņiem, ka viņi jums ir svarīgi! Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

29.05.2021. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis

Autors: , publicēts 2021.05.30. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Uzticies Dievam

Autors: , publicēts 2021.05.30. | | Ticība

Atnāca pavasaris ar ziediem un putnu skanīgajām balsīm. Apbrīnojami, kā mazie putniņi nesa salmus un veidoja ligzdiņas! Vēl pārliecinošāk to darīja stārķi, paceļot staba galā pat lielus zarus, lai salabotu rudens un ziemas vējos pluinītās ligzdas. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Kalpojot vērtēsim cits citu augstākpar sevi!

Autors: , publicēts 2021.05.30. | | Ticība

“Kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pametusi mani vienu, lai es kalpotu? Saki taču viņai, lai viņa man palīdz!” (Lūkas 10:40). Cik ironiski, ka Marta savu stresu grib uztiept Miera Kungam! Viņa ir norūpējusies. Viņa ir aizņemta ārkārtīgi svarīgā darbā — sagatavot Jēzum ēdienu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Kungs darīs to, kas to, kas tev vislabākais

Autors: , publicēts 2021.05.30. | | Ticība

Tu esi Dieva ģimenes loceklis. Tu nāc pie Dieva nevis kā svešinieks, bet kā mantinieks. Pārliecināti tuvojies Viņa tronim! Dedzīgi dari Viņam zināmus savus lūgumus — ne tāpēc, ka tu būtu ko sasniedzis, bet tāpēc, ka Kristus ir izdarījis visu, lai tu būtu glābts. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

« Prev - Next »