2020. gada jūlijs — mēneša arhīvs

Glābšanas neizsīkstošie avoti

Autors: , publicēts 2020.07.31. | | Ticība

Vai slāpsti pēc kā labāka? Ir viena brīnišķīga rakstu vieta, kas mūs ieinteresē. Tur mēs varam lasīt par avotiem, kas nes veldzi, prieku un spēku. Tie ir glābšanas avoti. Jesaja 12:3 “Līksmi jūs ūdeni smelsiet no glābšanas avotiem!” Daudzas lietas mūsu dzīvē kļūst izkaltušas. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Jēzus sniegtā atpūta

Autors: , publicēts 2020.07.30. | | Ticība

Kā Tu pārdzīvo savus smagos brīžus? Kad tev ir apnicis vēlreiz mēģināt, apnicis piedot, kad esi noguris no smagām nedēļām vai cietsirdīgiem cilvēkiem, kā tu pārvaldi savas tumšās dienas? Vai ir kāds risinājums? Patiešām ir. Esiet ātri lūgšanā. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs neatsakās no mums

Autors: , publicēts 2020.07.29. | | Ticība

Vai tu zināji, ka pat tad, kad mēs esam atteikušies no Dieva, Dievs nav atteicies no mums? Iespējams, ka viens no viss satraucošākiem piemēriem ir tas, kā Jēzus izturējās pret Jūdasu Iskariotu. Neskatoties uz to, ka Jēzus zināja, ka Jūdas viņu nodos, Jēzus to turēja savā klātbūtnē cik vien iespējams. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Atmaksa pieder Dievam

Autors: , publicēts 2020.07.28. | | Ticība

Vienīgo vietu debesu augstākajā tiesā ieņem Dievs. Viņš nēsā mantiju un atsakās dalīties ar āmuriņu. Pāvils romiešiem 12:19 rakstīja: “Mīļotie, neatriebieties paši,” saka Dievs, “Man pieder atriebšana.” “Es atmaksāšu”. Atriebībā mēs ieņemam Dieva vietu un aizvietojam Dievu. Tā darot, mēs sakām: “Es neesmu pārliecināts, ka Tu Kungs to izdarīsi pienācīgi. Tavs sods būs pārāk mīksts un pārāk lēns. Es to ņemu savās rokās” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Īstais kristietis

Autors: , publicēts 2020.07.28. | | Ticība

Dažreiz mēs dzirdam, ka ticīgos cilvēkus raksturo kā īgnus, kurnošus un kritizējošus. Tā tas bija ar farizejiem Jēzus dienās. Kad ap Jēzu pulcējās grēcinieki un muitnieki, lai Viņu dzirdētu, tad rakstu mācītāji un farizeji kurnēja un kritizēja Jēzu. Bet Jēzus viņiem stāstīja trīs līdzības par pazudušo avi, pazudušo grasi un pazudušo dēlu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dieva žēlsirdība

Autors: , publicēts 2020.07.28. | | Ticība

Dievs neizturas pret mums tā, kā mēs to esam pelnījuši. Lūkasa evaņģēlijā 15. nodaļā, lasām, ka jaunākais dēls sacīja: “Tēvs, dod man piekrītošo mantas daļu!” Tādā veidā viņš īstenībā vēstīja: “Es vēlos lai tu labāk būtu miris. Dod manu mantojumu jau tagad!” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

25.07.2020. Inta Spranča svētruna – Cik drīz ir drīz?

Autors: , publicēts 2020.07.26. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Tavs patvērums

Autors: , publicēts 2020.07.26. | | Ticība

“Patvērums” ir Dāvida mīļākais vārds. Psalmos dažos Bībeles tulkojumos, tas atrodams vairāk kā 40 reizes. Bet visvairāk to pamanām 57. psalmā. Psalma ievads izskaidro tā fonu: “Dāvida dziesma, kad viņš bēga no Saula alā.” Noslēpies tumsā un nosprostots savā apziņā, ka vairs nav kur tālāk iet – iesi mājās, tiks apdraudēta viņa ģimene; uz Svētnīcu, briesmām tiks pakļauts priesteris. Sauls viņu nogalinās. Tā viņš sēž šeit viens pats. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Kungs, mūsu Ārsts

Autors: , publicēts 2020.07.24. | | Ticība

Vai kāds tevi ir sāpinājis, patiešām ievainojis? Viens no brīnišķīgākiem Dieva īpašvārdiem, kuru Viņš ir atklājis saviem ļaudīm, ir Ārsts. To varam atrast 2. Moz. 15:26. Izraēla ļaudis bija atstājuši Ēģipti un devušies uz apsolīto zemi. Viņi ceļā atrada rūgta ūdens avotu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Pēc Dieva sirds

Autors: , publicēts 2020.07.22. | | Ticība

Samuēla 16:7 teikts: “Cilvēks raugās ar acīm, bet Kungs redz sirdī.”  Šie vārdi uzrakstīti par dzīvei nepiemērotiem un izstumtiem cilvēkiem. Dievs lieto visus. Mozus bēga no tiesas, bet Dievs viņu lietoja. Jona bēga no Dieva, bet Dievs viņu lietoja. Rahaba vadīja bordeli, Sāra zaudēja cerības, Lats pievienojās nepareizam pūlim, bet Dievs tos visus lietoja saviem mērķiem. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Next »