Šodien 27. Februārī, lasām 7. nodaļu no Hozejas grāmatas, bet visas nedēļas laikā lasām 37. nodaļu no E.Vaitas grāmatas "Kristus dziedinošā kalpošana."


Tikai viena lieta

2021.02.26. | Autors: |

Ir vajadzīga tikai viena lieta. Tikai viena. Mēs dzīvojam steigas pārņemtajā pasaulē. Mēs ēdam ātrās apkalpošanas ēdnīcās, mēs ieņemam vietu ātrajās rindās, mēs dzīvojam virtuālajā vidē, neatrāvuši galvas no ekrāniem, kārtojam rēķinus bankās, iepērkamies, un pat aizņemti kalpošanā Dievam, kā to lasām par Martu Lūkasa evaņģēlijā 10. nodaļā. Turpināt lasīt »

Dievs ar mums

2021.02.25. | Autors: |

Daudzi cilvēki no Dieva izlūdzas zīmes: Viņa klātbūtnes zīmi, Viņa vadības zīmi, Viņa mīlestības zīmi. Bet mēs aizmirstam, ka visas šīs lietas jau ir Jēzus garantētas. Mums tikai tās jāsatver ticībā. Vēstulē ebrejiem 11:1 mēs lasām: “Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām.” Turpināt lasīt »

Debesīs nebūs…

2021.02.24. | Autors: |

Bībeles pētnieki ir ievērojuši, ka Atklāsmes grāmatas Debesu aprakstos vairāk stāstīts par to, kā tur nebūs. Tā nav vieta, kur mēs nogursim, izsalksim, slāpsim. Tur nebūs nekā tāda, kas izraisa asaras. Debesu valstībā nebūs neviena, kas mums darītu pāri vai liktu justies slikti. Turpināt lasīt »

Gaidot Kristus atnākšanu

2021.02.23. | Autors: |

Kristus atkārtoti un pilnā pārliecībā apliecināja, ka vēlreiz nāks uz šo zemi. Ticīgajiem tas nozīmē, ka vēstures gaita nav bezmērķīga un ka Dieva ceļi sasniegs piepildījumu. Viņa mīlestība un taisnība svinēs uzvaru. Tāpēc kristiešiem ir mērķis, uz ko koncentrēties. Turpināt lasīt »

Dievs tevi vienmēr mīlēs

2021.02.22. | Autors: |

Mūsu mīlestība mainās atkarībā no tā, kam to sniedzam. Mēs varam gan teikt, ka mīlam visus, bet, ja mums vienu pēc otra pievedīs tūkstošiem cilvēku, mēs ne pret katru jutīsim vienu un to pašu. Mūsu mīlestību noteiks viņu izskats un personība. Turpināt lasīt »

Dievs dos spēkus

2021.02.22. | Autors: |

Ja šodien jūti, ka ejot tev ir smagi spert soļus, tad ieklausies apsolījumā no Jesajas grāmatas 40. nodaļas 31. panta: “Bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.” Turpināt lasīt »

Lūgšana

2021.02.22. | Autors: |

Mūžīgais Dievs, Kristu, nākamo laikmetu Valdniek, mēs nododam sevi Tev. Mēs ilgojamies pēc mūžīgi gaišas rītdienas visai cilvēcei — un lai tā pienāk drīz. Mēs esam apņēmušies ceļot kopā ar Jēzu, līdz to aizsniegsim. Turpināt lasīt »

20.02.2021. Svētrunu runā Vilnis Latgalis

2021.02.20. | Autors: |

Pārbaudījumi rītdienas uzvarām

2021.02.17. | Autors: |

Ja tu piedzīvo rūgtus brīžus, tas nenozīmē, ka Dievs ir tevi aizmirsis. Tieši pretēji, Viņš ir izvēlējies tevi apmācīt. Ebreju valodā darbības vārds “pārbaudīt” ir atvasināts no vārda, kas nozīmē ‘uzmanīgi paskatīties, izvēlēties’. Noraidi domu, ka Dievs tavu cīņu neredz! Turpināt lasīt »

Paliec Jēzus mīlestībā

2021.02.16. | Autors: |

Pārceļoties uz jaunu dzīves vietu ir nepieciešams pielāgošanās laiks. Pirmās naktis jaunās mājās vari pamosties tumsā un ieskriet sienā. Arī Dieva mīlestības mājvietā dimensijas ir atšķirīgas. Mēs esam raduši dzīvot nepilnīgas mīlestības mājoklī. Turpināt lasīt »

Nākamā ziņa »