Šodien 23. maijā, lasām 13. nodaļu no 4.Mozus grāmatas, bet visas nedēļas laikā lasām 16. nodaļu no E.Vaitas grāmatas "Kristīgā kalpošana"


21.05.2022. Svētrunu runā Andrejs Āriņš – Laimīgākā diena

2022.05.22. | Autors: |

14.05.2022. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis – Būt ģimenē (Mk 3:31-35)

2022.05.15. | Autors: |

7.05.2022. Svētrunu runā Dzintars Geide – Neskrien!

2022.05.10. | Autors: |

30.04.2022. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis – Ceturtās sardzes maiņas laikā (Mk 6:45-52)

2022.05.01. | Autors: |

23.04.2022. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis – Zvejošana kopā ar Jēzu (Jņ 21:1-14)

2022.04.24. | Autors: |

16.04.2022. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis – Kristus ir augšāmcēlies!

2022.04.17. | Autors: |

9.04.2022. Svētrunu runā Ints Sprancis – Sagatavojies sastapt Kungu! (Amosa 4:11-13)

2022.04.10. | Autors: |

2.04.2022. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis – Vai tumsai būs pēdējais vārds? (Lk 23:44-49)

2022.04.03. | Autors: |

26.03.2022. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis – Trīs pārsteigumi tiesā (Mat. 25:31-46)

2022.03.27. | Autors: |

19.03.2022. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis – Debesu valstības dāsnums (Mat. 25:14-30)

2022.03.23. | Autors: |

Nākamā ziņa »