Šodien 28. Martā. Februārī, lasām 55. nodaļu no Psalmu grāmatas, bet visas nedēļas laikā lasām 28. nodaļu no E.Vaitas grāmatas "Liela cīņa."


Līdz 2020. gada 14. aprīlim dievkalpojumi nenotiks, sestdienās no 10:00 līdz 12:00 dievnams būs atvērts tikai lūgšanām. Informācija pa tālr. 29547261
(mācītājs Valdis Zilgalvis)

Vispasaules Adventistu draudzes 100 Lūgšanu dienas no 27. marta līdz 4. jūlijam, 2020. gadā.

2020.03.27. | Autors: |

Mīļie, lūdzošie draudzes locekļi visa pasaulē:

Cik aizraujošs laiks vēsturē, lai tieši tagad dzīvotu! Kamēr visā pasaulē ļaužu sirdis pamirst izbailēs, mēs ticībā varam virzīties uz priekšu, savas acis vēršot uz Jēzu. Viņš visu kontrolē! Nekas Viņu nepārsteidz – ne tornado, ne zemestrīces, ne plūdi, ne ugunsgrēki, pat ne pandēmija pasaulē. Viņš joprojām atrodas Savā tronī.
Turpināt lasīt »

Brīvība

2020.03.27. | Autors: |

Vai mums ir vajadzīga brīvība? Brīvība no ietekmes, no stresa, no kauna? Ir tikai viens, kurš mūs var atbrīvot, un tas ir Jēzus.

Jņ 8:36 lasām:

“Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.” Turpināt lasīt »

Dieva eņģeļi mūs sargā

2020.03.27. | Autors: |

Viena no viss iedvesmojošākām domām ir atskārsme, ka Dieva eņģeļi ir blakus mums un tieši tagad! Eņģeļi mūs sargā. Tā ir apsolīts Bībelē (Ps. 91:11):
“jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos.” Turpināt lasīt »

Kad saskaramies ar nezināmo

2020.03.26. | Autors: |

Kad saskaramies ar nezināmo, ir labi atcerēties Izraēla ceļojumu cauri citu tautu teritorijām uz apsolīto zemi. Izraēlam toreiz nebija savas teritorijas. Dievs viņiem lika nest derības šķirstu priekšgalā. Derības šķists bija Viņa klātbūtnes simbols. Tādā veidā lika viņiem apzināties, ka Dievs viņus vada nezināmajā.

Jozus 3:11 lasām:

“Redzi, Tā Kunga, visas pasaules valdītāja, derības šķirsts ies jūsu priekšā pāri Jordānai.”
Turpināt lasīt »

Dievs savā pirmatnējā plānā radot pasauli…

2020.03.26. | Autors: |

“Dievs savā pirmatnējā plānā radot pasauli, vēlējās, lai mēs dzīvotu bez sāpēm vai ciešanām. Grēkam ienākot šajā pasaulē, sāpes bija sekas cilvēka grēcīgai izvēlei. Tomēr Dievs cilvēku nepameta viņu sāpēs, bet apsolīja Glābēju, kurš atnākot, radikāli visu visu izmainīs uz labo. Dievs apsola zemi, kurā vairs nebūs bēdu un ciešanu. Dievs ir tuvu bēdīgiem un cietušajiem (Psalms 34:19): “Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts.”
Kad piedzīvojam ciešanas, tas nenozīmē ka Dievs mūs pametis. Taisni pretēji, Viņš veltī vislielāko uzmanību, kā visdārgākajam.”

Ko mēs darām, kad mums nav atbildes?

2020.03.25. | Autors: |

Ko mēs darām, kad mums nav atbildes? – Tas ir labs jautājums.

Bībelē 2. Laiku grāmatā 20 nodaļā minēts, ka pret Jūdas ļaudīm uzbrukumā nāca liels pulks no Sīrijas. Jūdu tautas vadītājs nezināja, ko darīt. Viņam nebija atbildes un nebija resursu, lai stātos pretī ienaidniekam. Bet šajā nodaļā ir uzrakstīta skaista lūgšana (2. Laiku 20:12). Tur ķēniņš lūdz:

“Mums nav spēka pret šo tik lielo pulku, kas nāk pret mums, un mēs nezinām, ko lai darām, bet uz Tevi mēs paceļam savas acis.”

Turpināt lasīt »

Dievkalpojums 14.03.2020. – Valda Zilgalvja svētruna „Vīrs bez kāzu drēbēm” (Mateja evaņgēlijs 22:1-14)

2020.03.20. | Autors: |

Dievkalpojums 14.03.2020.: Klausīties

LDS padomes Paziņojums. (15.03.2020.)

2020.03.18. | Autors: |

Jaunākais LR Ministru kabineta rīkojums paredz, no šī gada 14. marta līdz 14. aprīlim, neatkarīgi no apmeklētāju skaita, atcelt un aizliegt visus SABIEDRĪBAI PUBLISKI PIEEJAMOS:

1. Svētku, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumus, tajā skaitā, reliģiskās darbības veikšanu, pulcējoties.

2. Ierobežot NEORGANIZĒTU PULCĒŠANOS: kultūras, izklaides, sporta, atpūtas un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem.

Ņemot vērā šo lēmumu SDA Latvijas draudžu savienības padome, nolēma:

Ārkārtas situācijas laikā dievkalpojumi Latvijas Adventistu draudzēs klātienē nenotiks, bet īpaši sagatavotus dievkalpojumu ierakstus būs iespēja vērot interneta tiešsaistē, interneta mājas lapās, adventisti.lv, centradraudze.lv un kanālā Youtube. Pārraides notiks sestdienā, jeb sabatā, pl.10:00. Pirmajā daļā būs Sabatskolas diskusija (Bībeles studijas) un pl.11:15 otrajā daļā – svētruna. Tajā pašā laikā, Valmierā, G. Apiņa ielā 4 dievnama zāle no pl. 10:00 līdz 13:00 būs atvērta lūgšanām.

Sekosim līdz mūsu draudzes mājas lapai, kur tiks izvietotas tālākās norādes.

Izlietosim šo laiku, lai vairāk lūgtu, lasītu un palīdzētu saviem līdzcilvēkiem rast mieru uzticoties Dievam un Viņa apsolījumiem!

Lai Dieva gudrība, žēlastība, apsardzība un Svētā Gara vadība ir ar mums visiem!

Svētības vēlot:

Valdis Zilgalvis

Dievkalpojums 22.02.2020. – Valda Zilgalvja svētruna „Aizstāvot sievieti” (2. Mozus 2:15-21)

2020.03.07. | Autors: |

Dievkalpojums 7.03.2020.: Klausīties

Dievkalpojums 22.02.2020. – Valda Zilgalvja svētruna „Svētnīcas šķīstīšana” (Jāņa 1:13-25)

2020.03.01. | Autors: |

Dievkalpojums 29.02.2020.: Klausīties

Nākamā ziņa »