Šodien 15. Aprīlī, lasām 5. nodaļu no Caharijas grāmatas, bet visas nedēļas laikā lasām 2. nodaļu no E.Vaitas grāmatas "Lūgšana"


Apģērbies taisnībā

2021.04.15. | Autors: |

Svētie Raksti mūsu uzvedību bieži pielīdzina apģērbam, ko valkājam. Pēteris mudina mūs būt „apģērbtiem pazemībā” (1. Pētera 5:5). Dāvids runā par ļauniem cilvēkiem, kuri tērpjas “lāstos” (Psalms 109:18). Tātad tērps var simbolizēt raksturu. Jēzus raksturs — tāpat kā Viņa apģērbs — bija viengabalains, bez šuvēm austs. Turpināt lasīt »

Es Esmu ar tevi

2021.04.15. | Autors: |

Dažkārt pienāk brīži, kad vienīgais, kas mums paliek, ir Dieva apsolījums. Tā! Un liekas, ka ar to nepietiek. Īpaši, kad nonākam dziļās problēmās, kas kāpj “pāri galvai”. Bet tad jāatceras, ka Dievs kontrolē visas lietas. Iztēlojies, kā Ābrahāms, saņēmis Dieva apsolījumu mūža nogalē gūt dēlu, raugās uz savu veco ķermeni un nosirmojošo sievu! Turpināt lasīt »

Lepnums un kauns

2021.04.13. | Autors: |

Lepnums un kauns. Tu varbūt neesi pamanījis, ka šīs abas izjūtas ir kā māsas. Tu teiksi: tās taču izpaužas tik dažādi! Lepnums izgāž krūtis. Kauns liek nokārt  galvu. Lepnums tiecas izrādīties. Kauns slēpjas. Lepnums vēlas, lai viņu redz. Kauns cenšas izvairīties. Bet neļauj sevi apmānīt: tiem abiem ir kopīga izcelsme. Un vienāda ietekme: tie attur tevi nākt pie Tēva. Turpināt lasīt »

Atvērtās Durvis

2021.04.12. | Autors: |

Vai esam klauvējuši pie aizvērtām durvīm? Ir nepatīkami gaidīt un gaidīt. Rodas pat doma tās ar spēku atgrūst vaļā. Jēzus dod mums vienu vislabākajiem iedrošinājumiem Atklāsmes grāmatā (3:8): “redzi, Es atvēru tavā priekšā durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Turpināt lasīt »

Visu uztici Dievam

2021.04.12. | Autors: |

Par Jēzu Viņa māceklis Pēteris liecināja: “Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciezdams nedraudēja, bet atstāja visu Tam, kas spriež taisnu tiesu. ”(1. Pētera 2:23). Kad tavā ceļā nostājas kāds apsūdzētājs, nesāc taisnoties darba kolēģu vai draugu priekšā! Turpināt lasīt »

Mīlestība ir pacietīga

2021.04.12. | Autors: |

Raksturojot mīlestību, Pāvils kā pirmo piemin pacietību: „Mīlestība ir pacietīga.” (1. Kor.13:4). Šeit lietotais grieķu vārds ietver interesantu ilustrāciju. Tas tēlaini nozīmē “vārīties lēni”. Padomājiet par katlu ar verdošu ūdeni! Kādi faktori nosaka ātrumu, kādā tas vārās? Krāsns izmērs? Nē? Pats katls? Turpināt lasīt »

Sliktā vietā labais

2021.04.12. | Autors: |

Dieva spēja slikto pārvērst par labu mūsos rada īpašu apbrīnu. No Bībeles zinām, kā brāļi iegrūda Jāzepu bedrē un pārdeva Ēģiptes verdzībā. Tomēr skaidri redzams, kā Dievs slikto vērsa uz labu. Jāzeps kļuva par otru ietekmīgāko vīru savā paaudzē, glābjot daudzu cilvēku dzīvības no bada. Turpināt lasīt »

10.04.2021. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis

2021.04.10. | Autors: |

Grēka auglis

2021.04.07. | Autors: |

Kāds ir grēka auglis? Iekāpiet cilvēces ērkšķu un dadžu laukā — un izjutīsiet! Bailes. Apkaunojums. Mazdūšība. Raizes. Trauksme. Vai mūsu sirdīm nav pieķērušies šādi dadži? Tomēr Jēzum tādi nepieķērās. Viņa sirdī nedūrās grēka ērkšķi. Trauksme? Turpināt lasīt »

Žēlastības dāvanas

2021.04.06. | Autors: |

Daudz ir runāts par Jēzus krusta dāvanu. Bet kā ir ar citām dāvanām? Kā ir ar naglām, ērkšķu vainagu, karavīru paņemtajām drēbēm? Vai esi veltījis laiku, lai atvērtu šīs dāvanas? Viņam nebija jādod mums šīs dāvanas, tu zini. Turpināt lasīt »

Nākamā ziņa »