Šodien 23. Jūnijā, lasām 12. nodaļu no Lūkas evaņģēlija, bet visas nedēļas laikā lasām 12. nodaļu no E.Vaitas grāmatas "Lūgšana"


Piedodiet viens otram!

2021.06.23. | Autors: |

Svētie Raksti saka: “Esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi, piedodiet viens otram, kā Dievs Kristū ir piedevis jums!” (Ef.4:32) Turpināt lasīt »

Lūgums pēc ticības

2021.06.21. | Autors: |

“Tūlīt bērna tēvs iekliedzās: “Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!” (Marka 9:24) Turpināt lasīt »

Otro iespēju Dievs

2021.06.21. | Autors: |

“Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim: viņš pirms jums aizies uz Galileju; tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacījis.”  (Marka 16:7) Turpināt lasīt »

Pazīt Kristu

2021.06.21. | Autors: |

“Jūs pētāt Rakstus, jo jūs domājat tur gūt mūžīgo dzīvību, un tie ir, kas liecina par mani! Bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība.” (Jāņa 5:39-40) Turpināt lasīt »

Garīgā maize

2021.06.21. | Autors: |

“Jēzus tiem sacīja: “ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie Manis, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.”” (Jāņa 6:35) Turpināt lasīt »

19.06.2021. Runā Baltijas ūnijas prezidents mācītājs Ivo Kesks (Ivo Käsk)

2021.06.20. | Autors: |

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

Mīlestība gūst panākumus

2021.06.16. | Autors: |

Frāze “ienīst grēku un mīlēt grēcinieku” labi iederas uz bufera uzlīmes, bet kā mēs šo principu iemiesojam savā sirdī? Varbūt palīdzēs šādas idejas. Turpināt lasīt »

Atpūta

2021.06.16. | Autors: |

Vai esi paguris? Vai ilgojies pēc īstas atpūtas? Dažkārt ir grūti atrast īstu atpūtu mūsu ķermenim un dvēselei. Ļoti ierosinošs šai ziņā ir 62. psalms (6.–7. pants): “Tik Dievā rod mieru mana dvēsele, jo uz Viņu es ceru. Turpināt lasīt »

Dievs uztur derību ar mums

2021.06.16. | Autors: |

“Bet tagad, ja jūs uzklausīsit Manu balsi un turēsit Manu derību, tad jūs Man būsit par īpašumu visu tautu vidū.” (2.Moz 19:5) Mēs patiešām Viņam esam ne vien īpaši, bet arī Viņa īpašums. Turpināt lasīt »

Dieva dāvana cilvēkam

2021.06.16. | Autors: |

“Atceries svētīt sabata dienu!” (2. Mozus 20:8). Sabats ir patiesā Dieva dāvinājums tiem, kas vēlas atpūsties un būt brīvi un kas ir gatavi gādāt, lai šī iespēja — būt brīviem un atpūsties — būtu pieejama katrai dzīvai būtnei viņu tuvumā. Turpināt lasīt »

Nākamā ziņa »