Šodien 1. Augustā, lasām 6. nodaļu no Apustuļu darbiem, bet visas nedēļas laikā lasām 18. nodaļu no E.Vaitas grāmatas "Lūgšana"


24.07.2021. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis

2021.07.25. | Autors: |

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

Kas mūs sagaida

2021.07.25. | Autors: |

Ne velti vējstikls ir lielāks par atpakaļskata spoguli. Tava nākotne ir svarīgāka par pagātni! Turpināt lasīt »

Mums pietiks

2021.07.25. | Autors: |

Dievkalpojumos bieži citē augstā priestera Ārona svētību vārdus. To noslēgumā ir teikums: “TAS KUNGS LAI PACEĻ SAVU VAIGU UZ TEVI UN LAI DOD TEV MIERU!” (4. Mozus  6:26). Turpināt lasīt »

Bez vainas

2021.07.25. | Autors: |

“Ūca zemē bija kāds vīrs, vārdā Ījabs. Šis vīrs bija krietns un taisns, bijās Dieva un vairījās ļauna.” (Ījaba 1:1) Turpināt lasīt »

Dievs visu kontrolē

2021.07.25. | Autors: |

Neviens mirklis, notikums vai detaļa nav ārpus Dieva uzraudzības. Dievs “liek saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un lietum līt pār taisniem un netaisniem.” (Mt.ev.5:45). Turpināt lasīt »

Evaņģēlija izplatīšana

2021.07.20. | Autors: |

“Es gribu, brāļi, lai jūs saprastu, ka viss, kas noticis ar mani, ir nācis par labu evaņģēlija izplatībai.”  (Flp 1:12) Turpināt lasīt »

Garīgie marķieri

2021.07.19. | Autors: |

Un Israēla bērni tā darīja, kā Jozua bija pavēlējis, un viņi iznesa divpadsmit akmeņus no Jordānas gultnes, pēc Israēla bērnu cilšu skaita, kā Tas Kungs bija Jozuam sacījis, un viņi ar tiem pārnāca pāri upei savā pārnakšņošanas vietā un tos tur novietoja.”(Jozuas 4:8) Turpināt lasīt »

Uzticies

2021.07.19. | Autors: |

Vainas apziņa izsūc dzīvību no mūsu dvēselēm. Žēlastība to atjauno.  Nevienam nebija pamatotāka iemesla izjust vainas apziņu kā apustulim Pāvilam. Viņš bija organizējis kristiešu nāvi — terorismu seno laiku versijā. Tomēr Pāvils nodeva savu vainu Jēzum. Rezultātā viņš varēja rakstīt: “Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan — aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai — Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.” (Filip.3:13–14). Turpināt lasīt »

Valstības diženums

2021.07.19. | Autors: |

“Kas ir lielāks – vai tas, kas pie galda sēž, vai tas, kas kalpo? Vai gan ne tas, kas sēž pie galda? Bet es jūsu vidū esmu kalpam līdzīgs..”  (Lūkas ev. 22:27 Turpināt lasīt »

Esiet žēlsirdīgi!

2021.07.19. | Autors: |

“Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos?” (Mat. 18:33) Turpināt lasīt »

Nākamā ziņa »