Šodien 4. Jūlijā, lasām 3. nodaļu no Salamana pamācības grāmatas, bet visas nedēļas laikā lasām 43. nodaļu no E.Vaitas grāmatas "Liela cīņa."


Dievišķais vērtējums

2020.07.03. | Autors: |

Dažkārt cilvēki vieglprātīgi mums atgādina, ka mēs neesam pietiekami labi. Nenovērtējot sevi, mēs pastāvīgi jūtamies kā zaudētāji. Palaikam tā paši nodarām sev, runājot ar sevi negatīvi, sakot, ka, lai būtu labāki mums, stiprāk jācenšas un jādara vairāk. Turpināt lasīt »

Labais uzvar

2020.06.30. | Autors: |

Rakstos atkārtojas sistēma: Ļaunums. Dievs. Labais. Ļaunums nāca pār Ījabu. Tas viņu kārdināja un viņu pārbaudīja. Bet Dievs darbojās pretī. Viņš runāja patiesību un atklāja augstāko varu. Ījabs neatteicās no Dieva. Un tā sātana galvenais mērķis kļuva par Dieva apliecinātāju, un uzvarēja labais. Turpināt lasīt »

27.06.2020. Kam daudz piedots, tas mīl vairāk Lūkasa 7:37-47. Valda Zilgalvja svētruna

2020.06.28. | Autors: |

Izalkums

2020.06.28. | Autors: |

Kā sirds var tikt apmierināta? Gadu pēc gada daudzi, no mums meklējam apmierinājumu dažādās aplamās vietās, tomēr sirds ir palikusi tukša. Sirds izjūt izsalkumu pēc kaut kā labāka. Turpināt lasīt »

Pārvērtība

2020.06.27. | Autors: |

Dzīve katram cilvēku kādreiz sagriežas otrādi. Neviens neaizbēg neskarts. Pēkšņi ierēdnis var zaudēt darbu. Kāds tikko sācis kopdzīvi atklāj, ka sieva mīl citu. Kādam reflektantam atklājas, ka nav uzņemts augstskolā. Kāds, izdarot asins analīzi, atklāj, ka saslimis ar vēzi. Turpināt lasīt »

Nebīsties

2020.06.26. | Autors: |

Ne vienmēr mēs saprotam to, ko dara Dievs. Tāds ir  fakts.  Bet vēl vairāk mēs nepamanām, ka Dievs ir klātesošs aizkadrā, pat ļoti smagā brīdī. Jāņa evaņģēlijā 6. nodaļā minēts, ka mācekļus pārsteidza stipra vētra, kad viņi pārcēlās jūrai. Turpināt lasīt »

Aicinājums būt svētiem

2020.06.25. | Autors: |

“Un Kungs sacīja Mozum: “Runā uz visu Israēla dēlu sapulci un saki tiem: esiet svēti, jo es esmu svēts – Kungs, jūsu Dievs!” (3. Moz 19:1-2)

Dievs ir svēts. Protams, Dievs vēlas būt mūsu draugs. Bet Viņš nekad nevar būt tāds paziņa, ar kuru esam vienlīdzīgi. Svētais mūs aicina uz svētumu. Turpināt lasīt »

Topi spēcīgs žēlastībā

2020.06.22. | Autors: |

Ja cilvēks vairāk un vairāk aptver Dieva žēlastību savā dzīvē, tad viņš ir spējīgāks piedod citiem. Pāvils rakstot pēdējo vēstuli – vēstuli Timotejam novēlēja: “Tad nu tu, mans bērns, topi spēcīgs žēlastībā…” (2Tim 2:1). Kā vissvarīgāko, pat vairāk par Bībeles pētīšanu, vairāk par lūgšanu un vairāk par labdarību, kas ir vitāli svarīgas, Turpināt lasīt »

20.06.2020. Vislielākais stāsts, kāds jebkad ir stāstīts. Valda Zilgalvja svētruna

2020.06.21. | Autors: |

13.06.2020. DIEVS NEĻAUS TEV PAZUST. Valda Zilgalvja svētruna

2020.06.20. | Autors: |

Nākamā ziņa »