Dieva klātbūtne

2021.04.25. | Autors: |

Ir brīži, kad dzīvē nākas saskarties ar lietām, kuras nespējam veikt. Bet Raksti atgādina, ka Dievs ir līdzās, lai mūs atbalstītu. “Kad likās – slīd man kāja, Tava žēlastība, Kungs, mani balstīja!” (Psalms 94:18) Cik patiesi! Dieva mīlestība un žēlastība atbalsta mūs. Turpināt lasīt »

24.04.2021. Svētrunu runā Viktors Geide

2021.04.24. | Autors: |

Padoms izvēlei

2021.04.24. | Autors: |

Vai izjūti vajadzību pēc Dieva vadības? Viņš saka: “Es tevi pamācīšu un rādīšu tev ceļu, Es došu padomu — mana acs ir pār tevi!” Turpināt lasīt »

Cik plaša, ietveroša ir Dieva mīlestība?

2021.04.24. | Autors: |

Patīkami, ka esi iekļauts. Tomēr ne vienmēr. Universitātes izslēdz tevi, ja neesi pietiekami gudrs. Uzņēmumi atbrīvo no darba, ja neesi pietiekami kvalificēts. Diemžēl pat dažas baznīcas tevi var izslēgt, ja neesi pietiekami labs. Lai kurš no viņiem var tevi izslēgt, Kristus tevi iekļauj. Turpināt lasīt »

Tu vari kalpot ar prieku

2021.04.21. | Autors: |

Daži cilvēki jūtas tik izglābti, ka nekad nekalpo. Daži kalpo cerībā tikt izglābti. Vai arī tu piederi kādai no šīm grupām? Vai jūties tik izglābts, ka nekad nekalpo? Vai esi tik apmierināts ar Dieva paveikto, ka neredzi vajadzību pašam kaut ko darīt? Patiesībā mēs esam šeit, lai pagodinātu Dievu savā kalpošanā. Turpināt lasīt »

Mums nebūs jāiztrūkstas

2021.04.21. | Autors: |

Kad, liekas, pasaulē viss brūk un gāžas, tad ir vajadzīgs drošs pamats, enkurs — kas nesatricināms, kurā balstīt savu dzīvi. To Kungs arī skaidri apsola (Jes. 28:16): “Tādēļ tā saka Kungs Dievs: “Redzi, Es likšu Ciānā pamata akmeni, raudzes akmeni, dārgu stūrakmeni, pamatu pamatu – kas tic, tas netrūksies!” Turpināt lasīt »

Spēks nespēkā

2021.04.19. | Autors: |

Mēs varam priecāties par Dieva apsolījumu, kurš uzrakstīts Jesaja grāmatā (40:29): “Viņš nogurušam dod spēku un spēcina to, kam nav stipruma!” Vai tas nav apbrīnojami? Turpināt lasīt »

Dieva klātbūtnē

2021.04.18. | Autors: |

Kad mums dzīvē nākas iet caur tumšām ielejām, Dievs sniedz savu mierinošo klātbūtni. Viņš nāk mums līdzi cauri tumsai. Dāvids to tik labi izsaka 23. psalmā (4. pantā): “Pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos, jo Tu Esi ar mani, Tavs zizlis un spieķis drošina mani.” Turpināt lasīt »

17.04.2021. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis

2021.04.17. | Autors: |

Uzticies Jēzum

2021.04.16. | Autors: |

Kāpēc Jēzus dzīvoja uz zemes tik ilgi, cik Viņš dzīvoja? Uzņemties mūsu grēkus — tā ir viena lieta. Lai piedzīvotu nāvi, jā. Bet samierināties ar garajiem ceļiem, garajām dienām? Kāpēc Viņš to izdarīja? Tāpēc, ka vēlas, lai tu Viņam uzticētos. Turpināt lasīt »

« Iepriekšējā ziņa - Nākamā ziņa »