2020. gada 12. septembris — dienas arhīvs

Atsaucies uz Dieva apsolījumu

Autors: , publicēts 2020.09.12. | | Ticība

Kad atrod Bībelē apsolījumu, atsaucies uz to! Marka 11:22-23 Jēzus sacīja: “Ticiet Dievam! Patiesi es jums saku: ja kāds šim kalnam teiks: celies un meties jūrā! – un kas nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks tas, ko viņš saka, tad viņam tas arī notiks.” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav