2021. gada janvāris — mēneša arhīvs

30.01.2021. Valda Zilgalvja svētruna

Autors: , publicēts 2021.01.30. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Dzīvību dodošā ticība

Autors: , publicēts 2021.01.28. | | Ticība

Evaņģēlija kopsavilkumā Jānis raksta: “Vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja Savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šinī grāmatā. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa Vārdā.” (Jāņa 20:30-31). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Vai ilgojies pēc Glābēja?

Autors: , publicēts 2021.01.28. | | Ticība

Vai zini, kāda bija farizeju galvenā problēma? Tā vietā, lai priecātos par Dieva žēlastību, viņi izdeva likumus, kam paši vergoja. Viņu reliģija bija vērsta uz sevi. Lūkas evaņģēlijā 18. nodaļā stāstīts par farizeju, kurš, Dievu lūdzot, uzskaita savus daudzos labos darbus, lai rādītu, cik pats ir labs un cik muitnieks slikts. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dieva piedošanas mērs

Autors: , publicēts 2021.01.28. | | Ticība

“Tādēļ, ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus piedosiet, tad jūsu debesu Tēvs arī jums piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad arī jūsu Tēvs jūsu pārkāpumus jums nepiedos.” (Mateja 6:14-15) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Neapgāžamā autoritāte

Autors: , publicēts 2021.01.25. | | Ticība

“Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā.” (Ebrejiem 1:3) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dieva nodoms

Autors: , publicēts 2021.01.25. | | Ticība

“Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienumēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta” (Filipiešiem 2:12-13) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

23.01.2021. Valda Zilgalvja svētruna

Autors: , publicēts 2021.01.23. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Māci mūs Dievs

Autors: , publicēts 2021.01.22. | | Ticība

Psalms. 90:12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!

Citiem vārdiem, dari mūs par cilvēkiem kuri var nostāties uz mūsu laika un Dieva laika sliekšņa – mācīties pazemību un cerību.

Uz šo brīdi komentāru nav

Es visus vilkšu pie sevis…

Autors: , publicēts 2021.01.22. | | Ticība

Jēzus apsolīja: “Kad Es no zemes tikšu paaugstināts, Es visus vilkšu pie sevis.” (Jāņa 12:32)

“Kad Es.. tikšu paaugstināts..” — te Jēzus runā gan par savu krusta nāvi, gan par augšāmcelšanos un aiziešanu Debesīs pie Tēva. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Klusējot gaidīt

Autors: , publicēts 2021.01.20. | | Ticība

Šajā pandēmijas laikā mūs stiprina vārdi no Raudu dziesmām 3:21-26

“Bet šo ņemšu pie sirds, lai ceru: Kunga žēlastība nebeidzas, nav galā viņa žēlsirdība, tās ir jaunas ik rītu, liela tava uzticība! Mana daļa ir Kungs! – saka dvēsele, tādēļ gaidīšu viņu. Labs ir Kungs gaidītājam – dvēselei, kas viņu meklē; labi ir klusējot gaidīt palīdzību no Kunga.”

Uz šo brīdi komentāru nav

Next »