2021. gada 14. janvāris — dienas arhīvs

Sargājošais zīmogs

Autors: , publicēts 2021.01.14. | | Ticība

Kad tu pieņēmi Kristu par savu Glābēju, Dievs tevi apzīmogoja ar Svēto Garu. “Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un, Viņam ticēdami, esat saņēmuši Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma,” (Efez. 1:13). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Savas rūpes uztici Debesu Tēvam

Autors: , publicēts 2021.01.14. | | Ticība

Jēzus ejot pretī savai krusta nāvei, bija vairāk, kā satraucies. Viņš bija nāves baiļu pārņemts. Viņš Dievu pielūdza tik karsti; ka Viņa sviedri kā asins lāses pilēja uz zemi… Trīs reizes Viņš atkārtoja tos pašus vārdus: ”Mans Tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet Man garām…”(Mat  26:39-44) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Neesiet noraizējušies ne par ko!

Autors: , publicēts 2021.01.14. | | Ticība

Filipiešiem 4:6: “Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību.” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav