2021. gada maijs — mēneša arhīvs

Lūgšana spēj panākt daudz

Autors: , publicēts 2021.05.31. | | Ticība

Kāds jūsu paziņa ir pakļauts uzbrukumam. Jūsu kaimiņš ir nomākts, jūsu brālis vai māsa novirzās no ceļa, jūsu bērns saskaras ar grūtībām. Jūs, iespējams, nezināt, ko teikt. Jums var nebūt resursu, lai palīdzētu. Bet jums ir viena iespēja: jums ir lūgšana. Un ir kāds apsolījums, saskaņā ar kuru jūsu lūgšanas rosina Dievu rīkoties to cilvēku dzīvēs, kurus jūs mīlat: “Taisna lūdzēja lūgšanas spēj panākt daudz.” (Jēk.5:16). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Sveiciens

Autors: , publicēts 2021.05.30. | | Ticība

Pensilvānijas štata universitātes pētnieki secināja, ka “tie, kas apskaujas, ir laimīgāki”. Citā pētījumā apskāvieni tiek saistīti ar zemāku saslimšanas risku. Tāpēc apskaujiet cilvēkus un izbaudiet prieku, ko gūsiet, apliecinot viņiem, ka viņi jums ir svarīgi! Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

29.05.2021. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis

Autors: , publicēts 2021.05.30. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Uzticies Dievam

Autors: , publicēts 2021.05.30. | | Ticība

Atnāca pavasaris ar ziediem un putnu skanīgajām balsīm. Apbrīnojami, kā mazie putniņi nesa salmus un veidoja ligzdiņas! Vēl pārliecinošāk to darīja stārķi, paceļot staba galā pat lielus zarus, lai salabotu rudens un ziemas vējos pluinītās ligzdas. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Kalpojot vērtēsim cits citu augstākpar sevi!

Autors: , publicēts 2021.05.30. | | Ticība

“Kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pametusi mani vienu, lai es kalpotu? Saki taču viņai, lai viņa man palīdz!” (Lūkas 10:40). Cik ironiski, ka Marta savu stresu grib uztiept Miera Kungam! Viņa ir norūpējusies. Viņa ir aizņemta ārkārtīgi svarīgā darbā — sagatavot Jēzum ēdienu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Kungs darīs to, kas to, kas tev vislabākais

Autors: , publicēts 2021.05.30. | | Ticība

Tu esi Dieva ģimenes loceklis. Tu nāc pie Dieva nevis kā svešinieks, bet kā mantinieks. Pārliecināti tuvojies Viņa tronim! Dedzīgi dari Viņam zināmus savus lūgumus — ne tāpēc, ka tu būtu ko sasniedzis, bet tāpēc, ka Kristus ir izdarījis visu, lai tu būtu glābts. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Priecājies par citu sekmēm

Autors: , publicēts 2021.05.30. | | Ticība

Mēs neesam Dieva dāvana cilvēcei. Dievs var lietot katru no mums, bet Viņam nav vajadzīgs neviens no mums. Mēs esam vērtīgi, bet ne neaizstājami. Jūs mīlat, bet kurš jūs mīlēja pirmais? Jūs kalpojat, bet kurš kalpoja visvairāk? Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Māksla sasveicināties

Autors: , publicēts 2021.05.30. | | Ticība

“Sveiciniet viens otru ar svēto skūpstu!” (Rom.16:16). Šādu norādījumu Pāvils dod ne vien romiešiem, bet  arī citām draudzēm: divas reizes  korintiešiem (1. Kor.16:20 un 2. Kor. 13:12) un vēlāk tesaloniķiešiem (1. Tes. 5:26). Arī Pēteris paceļ draudzīguma karogu (1. Pēt. 5:14): “Sveiciniet cits citu ar mīlestības skūpstu!” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Svētība

Autors: , publicēts 2021.05.23. | | Ticība

TAS KUNGS LAI TEVI SVĒTĪ UN LAI TEVI PASARGĀ! Tas ir Dieva Tēva svētības novēlējums. Šajā svētībā apkopotas Dieva tautai sniegtās derības priekšrocības (5. Mozus 28:1-14). Svētīt nozīmē dot auglību (pēcnācējiem, ganāmpulkiem, ražai). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

22.05.2021. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis

Autors: , publicēts 2021.05.22. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Next »