2021. gada jūnijs — mēneša arhīvs

26.06.2021. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis

Autors: , publicēts 2021.06.26. | | Svētrunas

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

Uz šo brīdi komentāru nav

Piedodiet viens otram!

Autors: , publicēts 2021.06.23. | | Ticība

Svētie Raksti saka: “Esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi, piedodiet viens otram, kā Dievs Kristū ir piedevis jums!” (Ef.4:32) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Lūgums pēc ticības

Autors: , publicēts 2021.06.21. | | Ticība

“Tūlīt bērna tēvs iekliedzās: “Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!” (Marka 9:24) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Otro iespēju Dievs

Autors: , publicēts 2021.06.21. | | Ticība

“Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim: viņš pirms jums aizies uz Galileju; tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacījis.”  (Marka 16:7) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Pazīt Kristu

Autors: , publicēts 2021.06.21. | | Ticība

“Jūs pētāt Rakstus, jo jūs domājat tur gūt mūžīgo dzīvību, un tie ir, kas liecina par mani! Bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība.” (Jāņa 5:39-40) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Garīgā maize

Autors: , publicēts 2021.06.21. | | Ticība

“Jēzus tiem sacīja: “ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie Manis, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.”” (Jāņa 6:35) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

19.06.2021. Runā Baltijas ūnijas prezidents mācītājs Ivo Kesks (Ivo Käsk)

Autors: , publicēts 2021.06.20. | | Svētrunas

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

Uz šo brīdi komentāru nav

Mīlestība gūst panākumus

Autors: , publicēts 2021.06.16. | | Ticība

Frāze “ienīst grēku un mīlēt grēcinieku” labi iederas uz bufera uzlīmes, bet kā mēs šo principu iemiesojam savā sirdī? Varbūt palīdzēs šādas idejas. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Atpūta

Autors: , publicēts 2021.06.16. | | Ticība

Vai esi paguris? Vai ilgojies pēc īstas atpūtas? Dažkārt ir grūti atrast īstu atpūtu mūsu ķermenim un dvēselei. Ļoti ierosinošs šai ziņā ir 62. psalms (6.–7. pants): “Tik Dievā rod mieru mana dvēsele, jo uz Viņu es ceru. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs uztur derību ar mums

Autors: , publicēts 2021.06.16. | | Ticība

“Bet tagad, ja jūs uzklausīsit Manu balsi un turēsit Manu derību, tad jūs Man būsit par īpašumu visu tautu vidū.” (2.Moz 19:5) Mēs patiešām Viņam esam ne vien īpaši, bet arī Viņa īpašums. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Next »