2021. gada 21. jūnijs — dienas arhīvs

Lūgums pēc ticības

Autors: , publicēts 2021.06.21. | | Ticība

“Tūlīt bērna tēvs iekliedzās: “Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!” (Marka 9:24) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Otro iespēju Dievs

Autors: , publicēts 2021.06.21. | | Ticība

“Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim: viņš pirms jums aizies uz Galileju; tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacījis.”  (Marka 16:7) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Pazīt Kristu

Autors: , publicēts 2021.06.21. | | Ticība

“Jūs pētāt Rakstus, jo jūs domājat tur gūt mūžīgo dzīvību, un tie ir, kas liecina par mani! Bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība.” (Jāņa 5:39-40) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Garīgā maize

Autors: , publicēts 2021.06.21. | | Ticība

“Jēzus tiem sacīja: “ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie Manis, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.”” (Jāņa 6:35) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav