2021. gada 16. jūnijs — dienas arhīvs

Mīlestība gūst panākumus

Autors: , publicēts 2021.06.16. | | Ticība

Frāze “ienīst grēku un mīlēt grēcinieku” labi iederas uz bufera uzlīmes, bet kā mēs šo principu iemiesojam savā sirdī? Varbūt palīdzēs šādas idejas. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Atpūta

Autors: , publicēts 2021.06.16. | | Ticība

Vai esi paguris? Vai ilgojies pēc īstas atpūtas? Dažkārt ir grūti atrast īstu atpūtu mūsu ķermenim un dvēselei. Ļoti ierosinošs šai ziņā ir 62. psalms (6.–7. pants): “Tik Dievā rod mieru mana dvēsele, jo uz Viņu es ceru. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs uztur derību ar mums

Autors: , publicēts 2021.06.16. | | Ticība

“Bet tagad, ja jūs uzklausīsit Manu balsi un turēsit Manu derību, tad jūs Man būsit par īpašumu visu tautu vidū.” (2.Moz 19:5) Mēs patiešām Viņam esam ne vien īpaši, bet arī Viņa īpašums. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dieva dāvana cilvēkam

Autors: , publicēts 2021.06.16. | | Ticība

“Atceries svētīt sabata dienu!” (2. Mozus 20:8). Sabats ir patiesā Dieva dāvinājums tiem, kas vēlas atpūsties un būt brīvi un kas ir gatavi gādāt, lai šī iespēja — būt brīviem un atpūsties — būtu pieejama katrai dzīvai būtnei viņu tuvumā. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dieva zobens

Autors: , publicēts 2021.06.16. | | Ticība

“Viņa spēcīgais Vārds ir ass kā ķirurga skalpelis, kas pārgriež visu — gan šaubas, gan aizstāvēšanos, liekot mums klausīties un paklausīt. Nekas un neviens nav necaurlaidīgs Dieva Vārdam. Mēs nevaram no tā izbēgt — lai kas mēs būtu.” (Ebr. 4:12–13, tulkots no The Message) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav