2021. gada 09. jūnijs — dienas arhīvs

Kalps

Autors: , publicēts 2021.06.09. | | Ticība

Un, kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas lai ir jūsu vergs. Jo tāpat arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem.”  (Mat. 20:27-28) Jēzus nāca, lai kalpotu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Kristus – vislielākās uzmanības vērts

Autors: , publicēts 2021.06.09. | | Ticība

Dažkārt, lasot Bībeli, mūs mulsina Dieva doto uzdevumu saraksts. Piemēram, vienā no psalmiem — Ps. 37:5-7 (LBB65): “Pavēli Tam Kungam savu ceļu.., ceri uz Viņu.., esi kluss Tā Kunga priekšā.., gaidi uz Viņu..” Mēs nevēlamies sēdēt un gaidīt. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Rūgtuma vietā redzēt Dieva gādību

Autors: , publicēts 2021.06.09. | | Ticība

Iespējams, ka esat dzirdējuši teicienu, ka rūgtums ir kā inde, kas palīdz ienaidniekam mirt. Tā ir patiesība. Tāpēc ir patīkami lasīt stāstu par Jāzepu. To varam atrast Bībelē 1. Mozus grāmatā no 37. līdz 47. nodaļai. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Ko darīt ar mūsu pretpoliem?

Autors: , publicēts 2021.06.09. | | Ticība

Matejs bija apustulis, evaņģēlija autors. Bet, pirms viņš kļuva Matejs, viņš bija Levijs — jūds, kurš iekasēja nodokļus Romas varai. Nodokļu iekasētāji varēja paņemt no tautas tik daudz, cik vien vēlējās, ja vien nomaksāja Romai pienācīgo daļu. Tā viņi iedzīvojās, iedzenot ļaudis nabadzībā. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav