2021. gada jūlijs — mēneša arhīvs

24.07.2021. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis

Autors: , publicēts 2021.07.25. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Kas mūs sagaida

Autors: , publicēts 2021.07.25. | | Ticība

Ne velti vējstikls ir lielāks par atpakaļskata spoguli. Tava nākotne ir svarīgāka par pagātni! Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Mums pietiks

Autors: , publicēts 2021.07.25. | | Ticība

Dievkalpojumos bieži citē augstā priestera Ārona svētību vārdus. To noslēgumā ir teikums: “TAS KUNGS LAI PACEĻ SAVU VAIGU UZ TEVI UN LAI DOD TEV MIERU!” (4. Mozus  6:26). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Bez vainas

Autors: , publicēts 2021.07.25. | | Ticība

“Ūca zemē bija kāds vīrs, vārdā Ījabs. Šis vīrs bija krietns un taisns, bijās Dieva un vairījās ļauna.” (Ījaba 1:1) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs visu kontrolē

Autors: , publicēts 2021.07.25. | | Ticība

Neviens mirklis, notikums vai detaļa nav ārpus Dieva uzraudzības. Dievs “liek saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un lietum līt pār taisniem un netaisniem.” (Mt.ev.5:45). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Evaņģēlija izplatīšana

Autors: , publicēts 2021.07.20. | | Ticība

“Es gribu, brāļi, lai jūs saprastu, ka viss, kas noticis ar mani, ir nācis par labu evaņģēlija izplatībai.”  (Flp 1:12) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Garīgie marķieri

Autors: , publicēts 2021.07.19. | | Ticība

Un Israēla bērni tā darīja, kā Jozua bija pavēlējis, un viņi iznesa divpadsmit akmeņus no Jordānas gultnes, pēc Israēla bērnu cilšu skaita, kā Tas Kungs bija Jozuam sacījis, un viņi ar tiem pārnāca pāri upei savā pārnakšņošanas vietā un tos tur novietoja.”(Jozuas 4:8) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Uzticies

Autors: , publicēts 2021.07.19. | | Ticība

Vainas apziņa izsūc dzīvību no mūsu dvēselēm. Žēlastība to atjauno.  Nevienam nebija pamatotāka iemesla izjust vainas apziņu kā apustulim Pāvilam. Viņš bija organizējis kristiešu nāvi — terorismu seno laiku versijā. Tomēr Pāvils nodeva savu vainu Jēzum. Rezultātā viņš varēja rakstīt: “Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan — aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai — Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.” (Filip.3:13–14). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Valstības diženums

Autors: , publicēts 2021.07.19. | | Ticība

“Kas ir lielāks – vai tas, kas pie galda sēž, vai tas, kas kalpo? Vai gan ne tas, kas sēž pie galda? Bet es jūsu vidū esmu kalpam līdzīgs..”  (Lūkas ev. 22:27 Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Esiet žēlsirdīgi!

Autors: , publicēts 2021.07.19. | | Ticība

“Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos?” (Mat. 18:33) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Next »