Mums pietiks

2021.07.25. | Autors: |

Dievkalpojumos bieži citē augstā priestera Ārona svētību vārdus. To noslēgumā ir teikums: “TAS KUNGS LAI PACEĻ SAVU VAIGU UZ TEVI UN LAI DOD TEV MIERU!” (4. Mozus  6:26).

Pacelt — ebrejiski NASAH — nozīmē ‘pievērst kaut kam uzmanību’.  Tātad mums būtu jālasa: “Tas Kungs lai pievērš mūsu uzmanību Viņa vaigam…” Šo teikumu ebreju valodā var saprast dažādi. Īstā izpratne rodas, kad tiecamies to uztvert vairāk ar sirdi, nekā ar prātu. Ja mīlam mūsu Pestītāju no visas sirds un zinām, ka Viņš mūs mīl no visas sirds, tad  saprotam ainu, kāda iezīmēta šajā Bībeles pantā: mēs redzam divus iemīlējušos raugāmies viens otra acīs. Priekā par mīlestības klātbūtni viņi aizmirst visu citu. Piedzīvojot patiesu mīlestību, visas sāpes un ciešanas kļūst nebūtiskas. Nav svarīgi, cik maza vai liela ir mūsu loma šajā dzīvē, Dievs visiem vēlas sniegt savu klātbūtni un mieru. Ja Kungs atļauj mums uzlūkot Viņa vaigu un ieraudzīt mīlestības liesmiņas Viņa acīs, tas atsver visu. Mums ar to pietiek.


Pagaidām komentāru nav
Raksts publicēts kategorijā(s): Ticība

Komentāru RSS (Varat automātiski saņemt komentārus RSS lasītājā!)

Uzrakstiet savu komentāru

Lai komentētu, Jums ir jāautorizējas.