2021. gada 19. jūlijs — dienas arhīvs

Garīgie marķieri

Autors: , publicēts 2021.07.19. | | Ticība

Un Israēla bērni tā darīja, kā Jozua bija pavēlējis, un viņi iznesa divpadsmit akmeņus no Jordānas gultnes, pēc Israēla bērnu cilšu skaita, kā Tas Kungs bija Jozuam sacījis, un viņi ar tiem pārnāca pāri upei savā pārnakšņošanas vietā un tos tur novietoja.”(Jozuas 4:8) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Uzticies

Autors: , publicēts 2021.07.19. | | Ticība

Vainas apziņa izsūc dzīvību no mūsu dvēselēm. Žēlastība to atjauno.  Nevienam nebija pamatotāka iemesla izjust vainas apziņu kā apustulim Pāvilam. Viņš bija organizējis kristiešu nāvi — terorismu seno laiku versijā. Tomēr Pāvils nodeva savu vainu Jēzum. Rezultātā viņš varēja rakstīt: “Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan — aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai — Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.” (Filip.3:13–14). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Valstības diženums

Autors: , publicēts 2021.07.19. | | Ticība

“Kas ir lielāks – vai tas, kas pie galda sēž, vai tas, kas kalpo? Vai gan ne tas, kas sēž pie galda? Bet es jūsu vidū esmu kalpam līdzīgs..”  (Lūkas ev. 22:27 Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Esiet žēlsirdīgi!

Autors: , publicēts 2021.07.19. | | Ticība

“Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos?” (Mat. 18:33) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav