2021. gada 06. jūlijs — dienas arhīvs

Mazgā kājas!

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

Jēzus ir redzējis katru mūsu dzīves slēpto, divkosīgo un nodevības brīdi. Kā Pāvilam, tā mums Viņš saka: “Tev pietiek ar Manu žēlastību.” Es varu šķīstīt šos cilvēkus. Es nomazgāšu viņu nodevības. Šī iemesla dēļ mums atkal un atkal ir jāuzkavējas mācekļu iemīļotajā Augšistabiņā, kur mācekļi piedzīvoja Jēzus žēlsirdību. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Pāri nodarījums

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

“Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.” (Efez. 4:32)
Jautājums nav: “Vai tu esi sāpināts?” Jautājums ir: “Vai ļausi, lai sāpinājums tevi nocietina?” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Piedod!

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

Piedot — tas nozīmē ar žēlastību dziedēt nepelnīti nodarītas sāpes. Tu neesi pelnījis, ka tevi ievaino, bet neesi arī pelnījis, ka tev piedod. Tad varbūt ir vērts sniegt žēlastību citiem? Tu esi iegremdēts piedošanā, iegremdēts žēlastībā. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Patiesība ir persona

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

“Piecēlies viņš apsauca vēju un bangojošos ūdeņus. Un tie norima, un iestājās klusums. Viņš tiem sacīja: “Kur ir jūsu ticība?” (Lūkas 8:24b-25a)
Patiesība ir Persona, nevis jēdziens. Jēzus teica, ka Viņš ir Patiesība (Jņ.ev.14:6). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Mīlestība

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

Grieķu valodā lietotais vārds, ko mēs tulkojam kā “mīlestība”, nozīmē nesavtīgu mīlestību. Būtiska ir pēdējā frāze — “kā Es jūs esmu mīlējis”. Vai esat ļāvuši Dievam jūs mīlēt? Lūdzu, nepaskrieniet garām šim jautājumam! Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs mīl tevi

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

Dievs tevi mīl tāpēc, ka Viņš ir izvēlējies tevi mīlēt. Citi var tevi pamest, šķirties no tevis un ignorēt, bet Dievs tevi mīlēs. Šie ir Viņa vārdi: “Es saukšu par savu tautu to, kas nav mana tauta, un savu neiemīlēto par iemīlētu.” (Romiešiem 9:25). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Jauns cilvēks tevī

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

Atcerēsimies, ka mēs visi esam procesā. Dievs nav pabeidzis, kādus no Viņa darbiem pie no mums – kādiem no mums ir vajadzīga papildu uzmanība. Tāpēc esi uzmundrinātājs, kas izceļ labāko, nevis kritiķis, kurš norāda uz kļūdām. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Miers

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

Raizes ir kā meteoru lietus: kas būtu, ja būtu… Debesis gāžas — un gāžas tieši pār tavu galvu. Tas vairs nav jautri. Varētu domāt, ka kristieši būs atbrīvoti no raizēm, bet tā nav. Vai apustulis Pāvils, rakstot Vēstulē filipiešiem (4:6): “Neesiet noraizējušies ne par ko!”, nebija zaudējis saikni ar realitāti? Vai tieši to viņš domāja? Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Cilvēciskā domāšana

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

“Raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristū.” (Kolosiešiem 2:8)
Pastāv smalks kārdinājums kristiešiem vadīties pēc “praktiskiem apsvērumiem” un “gūt rezultātus”, ticot, ka “mērķis attaisno līdzekļus”. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Kāpēc tu raudi?

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

“Tie viņai sacīja: “Sieviete, kādēļ tu raudi?”” (Jāņa 20:13)
Marija Magdalēna spilgti atcerējās dienu, kad Jēzus viņu atbrīvoja no dēmonu verdzības. Tajā dienā viņa kļuva par Viņa uzticīgu sekotāju (Lūkas 8:2). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Next »