Garīgā maize

2021.06.21. | Autors: |

“Jēzus tiem sacīja: “ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie Manis, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.”” (Jāņa 6:35)

Mēs zinām, kā lietot fizisko maizi. Ikreiz, kad esam izsalkuši, mēs vienkārši ejam un ēdam. Bet ko mēs darām, kad esam garīgi izsalkuši? Katru reizi, kad mums rodas garīga vajadzība, mums vienkārši ir jādodas pie Kristus un jāļauj, lai Viņš mūs nodrošina ar nepieciešamo.

Mūsu problēma ir tā, ka dažkārt mēs Svētos Rakstus interpretējam, vadoties  pēc savas pieredzes. Vai tā mēs nemēģinām savu garīgo izsalkumu remdēt ar cilvēciskiem līdzekļiem? Ja jums trūkst garīga uztura, tas nav tāpēc, ka Dievam nebūtu resursu. Tas Ir tāpēc, ka, jūs nenākat pie Viņa ticībā, kā Viņš aicina (Jāņa 10:10).

Kad Dievs deva mannu tuksnesī, Israēla bērniem ik dienu bija jāiet ārā, lai saņemtu savu devu. Jēzus mācīja lūgt: “Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien!” Garīgā barība no  Kristus  ir kaut kas tāds, pēc kā jums jātiecas ik dienu. Vai šodien esat to atraduši?


Pagaidām komentāru nav
Raksts publicēts kategorijā(s): Ticība

Komentāru RSS (Varat automātiski saņemt komentārus RSS lasītājā!)

Uzrakstiet savu komentāru

Lai komentētu, Jums ir jāautorizējas.