Otro iespēju Dievs

2021.06.21. | Autors: |

“Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim: viņš pirms jums aizies uz Galileju; tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacījis.”  (Marka 16:7)

Vai Dievs dod otro iespēju tiem, kas Viņu ir pievīluši? Pēterim Viņš deva. Pēteris ar lepnumu bija paziņojis, ka ir visuzticamākais Jēzus māceklis (Mat.26:33). Tomēr krīzes brīdī viņš ne tikai aizbēga līdz ar citiem mācekļiem, bet arī nekaunīgi noliedza, ka vispār pazīst Jēzu (Mat. 26:69–75). Pēteris apzinājās savu neveiksmi, un, izejot ārā, rūgti raudāja (Lūkas 22:62).

Cik žēlīgs pret Pēteri bija augšāmcēlušais Kristus! Eņģelis, uzrunājot sievietes pie kapa, lūdza paziņot Pēterim, ka Kungs ir augšāmcēlies. Jēzus paaicināja Pēteri malā, lai dotu viņam iespēju vēlreiz apliecināt savu mīlestību un uzticību un no jauna apstiprināja viņa apustulisko uzdevumu (Jāņa ev. 21:15–17). Dieva vēlme ir izvest tevi no problēmas, kādā esi iestidzis, un aizvest tur, kur Viņš vēlas, lai tu būtu. Kad viss liekas zaudēts, nepadodies! Atceries, kas notika ar Pēteri! Dievs vēl nav pabeidzis darbu pie tevis. Viņš turpina strādāt


Pagaidām komentāru nav
Raksts publicēts kategorijā(s): Ticība

Komentāru RSS (Varat automātiski saņemt komentārus RSS lasītājā!)

Uzrakstiet savu komentāru

Lai komentētu, Jums ir jāautorizējas.