Viktors Geide – Pārdomas gada noslēgumā

2008.12.25. | Autors: |

skats3
Vēl atlikušas tikai pāris nedēļas, un mēs, izgājuši cauri gaismas pielietajiem ziemassvētkiem, jau atkal stāvēsim pie jaunā, 2009. gada sliekšņa. Mēs, Septītās dienas adventistu Valmieras draudzes locekļi, tāpat kā visi cilvēki dzīvojam reālā pasaulē un kopīgi izjūtam visu to, kas notiek mūsu mazajā Latvijā un mūsu pilsētā.
Mēs tāpat priecājamies par savas tautas sasniegumiem, veiksmēm un uzvarām un jūtamies apbēdināti par zaudējumiem, sarūgtināti par neveiksmēm.
Tas, ko šodien pārdzīvo daudzas valstis un arī mūsu zeme ekonomikā un finanšu laukā, no jauna liek padomāt katram cilvēkam, kas tad ir mana dzīves prioritāte, kādu es redzu nākošo gadu.Vai, domājot par nākotni, jūtamies nomākti, vai varam atrast iemeslu priekam. Kad es domāju par aizvadīto gadu draudzes dzīvē, kurā kalpoju, kad redzu to gaišo prieku, ko varu saskatīt cilvēku sejās, kad viņi kopā pulcējas Dievnamā, lai lūgšanās un dziesmās pateiktos par visu, kas saņemts no Dieva, tad, domājot par nākotni, arī sirdī jūtu prieku, zinot, ka Dievam nav ne ekonomiskas, ne finansiālas krīzes, jo Viņš vienmēr ir gatavs palīdzēt. Adventistu draudzei aizvadītais gads ir bijis, ne tikai reliģiskas, bet arī sabiedriskas rosmes pilns. Ir notikušas veselības izstādes gan Valmierā, gan Zilākalna ciematā. Katra mēneša pirmajā svētdienā notiek darbs veselības klubiņos, kur pieredzējušu mediķu un speciālistu vadībā tiek parādītas astoņu veselības saglabāšanas pamatprincipu priekšrocības, kā arī saņemta praktiska palīdzība. Iedzīvotāji varēja bez maksas pārbaudīt sava holesterīna un cukura līmeni asinīs un ne tikai to, bet uzzināt daudz ko interesantu un veselībai vajadzīgu. Pateicos visiem draudzes locekļiem, kuri ar savu līdzdalību un līdzekļiem atbalsta šo pasākumu. Sirsnīga pateicība Meža ielas 7 saimniekam Latio, kuram arī rūp savas pilsētas iedzīvotāju veselība, bez maksas atļaujot izmantot zāli, tāpat Zilākalna kluba vadītājai.
Arī draudzes dzīvē Jaunais gads ienāk ar jaunām pārmaiņām. Man ir prieks, ka varu darba rūpes nodot gados jaunāka mācītāja rokās. Redzot Dieva vadību un palīdzību aizvadītajā gadā, ar gaišu cerību raugos nākotnē un gribu novēlēt visiem, kas nes atbildības nastas par mūsu skaisto pilsētu un tās iedzīvotājiem: „Lai arī jūsu sirdīs ienāk patiesa Ziemassvētku gaisma, ko var dot tikai Jēzus Kristus. Lai katra Jūsu sirdi piepilda prieks, ka, kopīgi kalpojot viens otram, varam iet pretī Jēzus Kristus otrajai atnākšanai, kas uz visiem laikiem pārtrauks neveiksmes, kādas šodien piedzīvo pasaule. Vēlos, lai Jūs pievienotos šai skaistajai atziņai: „Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, BET, KAS PAĻAUJAS UZ TO KUNGU, TIE DABŪ JAUNU SPĒKU, TĀ KĀ VIŅIEM AUG JAUNAS SPĀRNU VĒDAS KĀ ĒRGĻIEM, KA VIŅI SKRIEN UN NEPIEKŪST, KA VIŅI IET UN NENOGURST.” (Jes. 40:28-31). Viktors Geide.


Pagaidām komentāru nav
Raksts publicēts kategorijā(s): Garīgām pārdomām

Komentāru RSS (Varat automātiski saņemt komentārus RSS lasītājā!)

Uzrakstiet savu komentāru

Lai komentētu, Jums ir jāautorizējas.