Dievs ir mūsu nākotnes noteicējs

2021.07.13. | Autors: |

Nākamreiz, kad tu baidīsies no nākotnes, priecājies par Tā Kunga suverenitāti. Priecājieties par to, ko Viņš ir paveicis. Priecājieties, ka Viņš spēj darīt to, ko jūs nespējat.

Piepildiet savu prātu ar domām par Dievu – “Radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi, āmen.” (Rom.1:25). “Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos!” (Ebr.13:8). “Taviem gadiem nav gala!” (Psalmi 102:27).

Viņš ir ķēniņš, augstākais valdnieks, absolūts monarhs, visu vēstures notikumu valdnieks. Viens Viņa uzacu savilkums, un miljons eņģeļu pagriezīsies un salutēs! Katrs tronis ir Viņa pakājē. Katrs kronis ir papīra masas kronis līdzās Viņa kronim. Viņš nekonsultējas ar padomdevējiem, viņam nav vajadzīgs kongress, viņš nevienam neatskaitās. Viņš ir noteicējs.

Suverenitāte dod svētajam iekšējo ceļu uz mieru. Citi redz pasaules problēmas un vicina rokas. Mēs redzam pasaules problēmas un saliecam ceļgalus.


Pagaidām komentāru nav
Raksts publicēts kategorijā(s): Ticība

Komentāru RSS (Varat automātiski saņemt komentārus RSS lasītājā!)

Uzrakstiet savu komentāru

Lai komentētu, Jums ir jāautorizējas.