'Ticība' Kategorijas arhīvs

Lat BIG vai tas ir nopietni?

Autors: , publicēts 2008.11.22. | | Ticība

BIG ir jau dzirdēts – Baltijas Izaugsmes Grupa, Bet Lat BIG nozīmē – Latvijas Bijušo Ieslodzīto Grupa. Tā ir tā pati Adventistu Savienības draudze, kurā ir 157 draudzes locekļi. Savienības draudze sanāk vienu reizi mēnesī un ierodas uz sapulcēm ļoti dažādi cilvēki no dažādām konfesijām un arī bez konfesijām. Mūsu spēks ir liecības un pozitīvais evaņģēlijs. Mēs nerakņājamies savos mēslos, bet mēslus liekam uz saknēm lai gūtu labu ražu nākotnē. Braucam liecināt arī uz Tukumu, Siguldu un gatavojamies braukt uz Jelgavu. Patīkami ir redzēt Gara augļus Dieva druvā. Vairākas dzīvas liecības esam ierakstījuši video variantā DVD diskos. Variet dažas liecības redzēt internetā.
Ir patīkami redzēt grēciniekus, kuri pazīst grēku. 30. novembrī būs 17 satikšanās reize. Lielākā problēma ir savstarpējo attiecību problēma. Iekļaujiet mūs savās lūgšanās lai mēs varētu arī turpmāk sanākt kopā. Lat BIG ir ļoti nopietni, jo sanāk kopā tie bijušie ieslodzītie kuriem nav sociālas un finansiālas problēmas, kuri vēlas būt noderīgi un laimīgi, kuri paši ir spējīgi palīdzēt citiem ar darbu un finansēm.

Brīvprātīgais cietumu kapelāns Rihards Krieviņš

Video liecības skatīt šeit>>
Lūdzu, komentēt

Uz šo brīdi 1 komentārs

Pēdejais lūgšanas nedēļas lasijums

Autors: , publicēts 2008.11.08. | | Garīgām pārdomām, Svētrunas, Ticība

Lūgšanas nedēļas lasijumi dievkalpojumā : Klausīties

Uz šo brīdi komentāru nav

Kāda studenta liecība…

Autors: , publicēts 2008.09.19. | | Ticība

Kāda studenta liecība…

(Stāsta ASV adventistu Dienvidu Universitātes studenti)

Spēks prātam un sirdij

Es atceros dienu, kad mani lūdza kļūt par ASV Dienvidu adventistu Universitātes prezidentu. Es biju konferences prezidents un mīlēju savu darbu. Tomēr manā sirdī bija īpaša vieta Dienvidiem. Mēs četrus gadus dzīvojām netālu no šīs vietas. Mūsu meita pabeidza šo Dienvidu Universitāti, un es arī pazinu un mīlēju daudzus Universitātes pasniedzējus. Un tomēr izdarīt lēmumu bija ļoti grūti.

Un tad es praksē pielietoju tos soļus, kurus biju atradis par visveiksmīgākajiem, kad dzīvē jāpieņem izšķiroši lēmumi.

1. Es lūdzu Dieva vadību.

2. Es prasīju padomu tiem, kuriem uzticējos.

3. Es apsvēru savas ģimenes vajadzības.

4. Kad biju visas šīs trīs iespējas izmantojis, es sekoju savai sirdij.

Šodien es zinu, ka lēmums, kuru es pieņēmu, bija pareizs, un Dievs turpināja svētīt mani katru reizi, kad es to atcerējos un meklēju Viņa vadību gan mazu, gan lielu lēmumu pieņemšanā.

“Paļaujies uz to Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas Tavas tekas.”

Sal. pam. 3:5,6.

Verlune Starr

Uz šo brīdi komentāru nav