'Ticība' Kategorijas arhīvs

Dievs ar mums

Autors: , publicēts 2021.02.25. | | Ticība

Daudzi cilvēki no Dieva izlūdzas zīmes: Viņa klātbūtnes zīmi, Viņa vadības zīmi, Viņa mīlestības zīmi. Bet mēs aizmirstam, ka visas šīs lietas jau ir Jēzus garantētas. Mums tikai tās jāsatver ticībā. Vēstulē ebrejiem 11:1 mēs lasām: “Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām.” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Debesīs nebūs…

Autors: , publicēts 2021.02.24. | | Ticība

Bībeles pētnieki ir ievērojuši, ka Atklāsmes grāmatas Debesu aprakstos vairāk stāstīts par to, kā tur nebūs. Tā nav vieta, kur mēs nogursim, izsalksim, slāpsim. Tur nebūs nekā tāda, kas izraisa asaras. Debesu valstībā nebūs neviena, kas mums darītu pāri vai liktu justies slikti. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Gaidot Kristus atnākšanu

Autors: , publicēts 2021.02.23. | | Ticība

Kristus atkārtoti un pilnā pārliecībā apliecināja, ka vēlreiz nāks uz šo zemi. Ticīgajiem tas nozīmē, ka vēstures gaita nav bezmērķīga un ka Dieva ceļi sasniegs piepildījumu. Viņa mīlestība un taisnība svinēs uzvaru. Tāpēc kristiešiem ir mērķis, uz ko koncentrēties. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs tevi vienmēr mīlēs

Autors: , publicēts 2021.02.22. | | Ticība

Mūsu mīlestība mainās atkarībā no tā, kam to sniedzam. Mēs varam gan teikt, ka mīlam visus, bet, ja mums vienu pēc otra pievedīs tūkstošiem cilvēku, mēs ne pret katru jutīsim vienu un to pašu. Mūsu mīlestību noteiks viņu izskats un personība. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs dos spēkus

Autors: , publicēts 2021.02.22. | | Ticība

Ja šodien jūti, ka ejot tev ir smagi spert soļus, tad ieklausies apsolījumā no Jesajas grāmatas 40. nodaļas 31. panta: “Bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Lūgšana

Autors: , publicēts 2021.02.22. | | Ticība

Mūžīgais Dievs, Kristu, nākamo laikmetu Valdniek, mēs nododam sevi Tev. Mēs ilgojamies pēc mūžīgi gaišas rītdienas visai cilvēcei — un lai tā pienāk drīz. Mēs esam apņēmušies ceļot kopā ar Jēzu, līdz to aizsniegsim. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Pārbaudījumi rītdienas uzvarām

Autors: , publicēts 2021.02.17. | | Ticība

Ja tu piedzīvo rūgtus brīžus, tas nenozīmē, ka Dievs ir tevi aizmirsis. Tieši pretēji, Viņš ir izvēlējies tevi apmācīt. Ebreju valodā darbības vārds “pārbaudīt” ir atvasināts no vārda, kas nozīmē ‘uzmanīgi paskatīties, izvēlēties’. Noraidi domu, ka Dievs tavu cīņu neredz! Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Paliec Jēzus mīlestībā

Autors: , publicēts 2021.02.16. | | Ticība

Pārceļoties uz jaunu dzīves vietu ir nepieciešams pielāgošanās laiks. Pirmās naktis jaunās mājās vari pamosties tumsā un ieskriet sienā. Arī Dieva mīlestības mājvietā dimensijas ir atšķirīgas. Mēs esam raduši dzīvot nepilnīgas mīlestības mājoklī. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Uz grimstoša kuģa

Autors: , publicēts 2021.02.16. | | Ticība

Vai garīgi jūties kā uz grimstoša kuģa? Pāvils to piedzīvoja (Apustuļu darbi 27:20): “Saule un zvaigznes nebija redzamas vairākas dienas, vētra nežēlīgi plosījās, un galu galā mums zuda jebkādas cerības izglābties. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs nepazīst aizspriedumus

Autors: , publicēts 2021.02.16. | | Ticība

Dažreiz pat dievbijīgi cilvēki nespēj sadzīvot aizspriedumu dēļ. Dievam nākas viņus nedaudz sapurināt, lai darītu zināmu, ko Viņš par to domā. Ļoti pamācošs šai ziņā ir stāsts par Pēteri un Kornēliju. Pat Kristus māceklis Pēteris bija jāpamāca, ka Dieva skatījumā visi cilvēki ir vienādi. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Next »