'Valsts un Baznīca' Kategorijas arhīvs

Vispasaules Adventistu draudzes 100 Lūgšanu dienas no 27. marta līdz 4. jūlijam, 2020. gadā.

Autors: , publicēts 2020.03.27. | | Valsts un Baznīca

Mīļie, lūdzošie draudzes locekļi visa pasaulē:

Cik aizraujošs laiks vēsturē, lai tieši tagad dzīvotu! Kamēr visā pasaulē ļaužu sirdis pamirst izbailēs, mēs ticībā varam virzīties uz priekšu, savas acis vēršot uz Jēzu. Viņš visu kontrolē! Nekas Viņu nepārsteidz – ne tornado, ne zemestrīces, ne plūdi, ne ugunsgrēki, pat ne pandēmija pasaulē. Viņš joprojām atrodas Savā tronī.
Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

LDS padomes Paziņojums. (15.03.2020.)

Autors: , publicēts 2020.03.18. | | Valsts un Baznīca

Jaunākais LR Ministru kabineta rīkojums paredz, no šī gada 14. marta līdz 14. aprīlim, neatkarīgi no apmeklētāju skaita, atcelt un aizliegt visus SABIEDRĪBAI PUBLISKI PIEEJAMOS:

1. Svētku, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumus, tajā skaitā, reliģiskās darbības veikšanu, pulcējoties.

2. Ierobežot NEORGANIZĒTU PULCĒŠANOS: kultūras, izklaides, sporta, atpūtas un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem.

Ņemot vērā šo lēmumu SDA Latvijas draudžu savienības padome, nolēma:

Ārkārtas situācijas laikā dievkalpojumi Latvijas Adventistu draudzēs klātienē nenotiks, bet īpaši sagatavotus dievkalpojumu ierakstus būs iespēja vērot interneta tiešsaistē, interneta mājas lapās, adventisti.lv, centradraudze.lv un kanālā Youtube. Pārraides notiks sestdienā, jeb sabatā, pl.10:00. Pirmajā daļā būs Sabatskolas diskusija (Bībeles studijas) un pl.11:15 otrajā daļā – svētruna. Tajā pašā laikā, Valmierā, G. Apiņa ielā 4 dievnama zāle no pl. 10:00 līdz 13:00 būs atvērta lūgšanām.

Sekosim līdz mūsu draudzes mājas lapai, kur tiks izvietotas tālākās norādes.

Izlietosim šo laiku, lai vairāk lūgtu, lasītu un palīdzētu saviem līdzcilvēkiem rast mieru uzticoties Dievam un Viņa apsolījumiem!

Lai Dieva gudrība, žēlastība, apsardzība un Svētā Gara vadība ir ar mums visiem!

Svētības vēlot:

Valdis Zilgalvis

Uz šo brīdi komentāru nav