Vispasaules Adventistu draudzes 100 Lūgšanu dienas no 27. marta līdz 4. jūlijam, 2020. gadā.

2020.03.27. | Autors: |

Mīļie, lūdzošie draudzes locekļi visa pasaulē:

Cik aizraujošs laiks vēsturē, lai tieši tagad dzīvotu! Kamēr visā pasaulē ļaužu sirdis pamirst izbailēs, mēs ticībā varam virzīties uz priekšu, savas acis vēršot uz Jēzu. Viņš visu kontrolē! Nekas Viņu nepārsteidz – ne tornado, ne zemestrīces, ne plūdi, ne ugunsgrēki, pat ne pandēmija pasaulē. Viņš joprojām atrodas Savā tronī.

Nu jau daudzus mēnešus tiek plānota ļoti īpaša lūgšanu iniciatīva, kuru sauc par 100 Lūgšanu dienām. Mēs ticam, ka Dievs jau sen bija ieplānojis šīs 100 Lūgšanu dienas tieši šajā laikā. Šī lūgšanu iniciatīva, kas bija paredzēta no 2020.gada 27.marta līdz 4.jūlijam, sākotnēji bija plānota, lai galvenokārt lūgtu pēc Svētā Gara izliešanās 2020.gada Ģenerālkonferences sesijā Indianpolisē. Tomēr tagad, kad mūsu pasauli ir pārpludinājusi koronavīrusa pandēmija līdz ar visiem tās izaicinājumiem, kurš laiks gan varētu būt vēl labāks, lai kā draudze spiestos kopā lūgšanās, meklējot spēku krīzes laikā, kā arī Svētā Gara spēku mūsu priekšāstāvošajai misijai.

Es vēlos jūs mudināt piedalīties šajā ļoti īpašajā lūgšanu iniciatīvā. Kaut arī Ģenerālkonferences sesija vairs nenotiks 2020.gada jūnijā, kā sākotnēji tas bija plānots (tagad tā plānota 2021.gadā no 20. – 25.maijam Indianapolisas konferenču centrā – lūdzu, sekojiet līdzi ANN vai Adventist Review mājas lapai, lai uzzinātu jaunākās ziņas saistībā ar Ģenerālkonferences sesiju), mēs turpināsim lūgt pēc Svētā Gara izliešanās mūsu dzīvēs, mūsu draudzēs un mūsu vadītāju dzīvēs. Turklāt, mēs lūgsim arī par visiem cilvēkiem, kuri ir inficējušies ar COVID-19 vai kuru mīļie cieš. Mēs lūgsim par tiem, kuri cīnās, esot izolācijā, lūgsim pēc gudrības mūsu valstu vadītājiem un par mūsu draudzes misijas virzību šajā sarežģītajā laikā. Katru dienu tiks līdzdalītas kādas konkrētas lūgšanu vajadzības.

Sagatavojot savas sirdis šīm 100 Lūgšanu dienām, sākot no 2020.gada 27.marta, atcerēsimies apsolījumu, kas uzrakstīts Jeremijas 29:13 “Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds mani meklēsit.” Tas Kungs saka vēl ko mums: “Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!” /Psalms 50:15/ Kāds piemērots apsolījums šodienai!

Mēs esam pasaules krīzes vidū. Kā mums uz to reaģēt? Grāmatā “Pravieši un ķēniņi” mēs redzam, kā Elija savā laikā reaģēja uz krīzi.

“Tāpēc, ka Elijam bija liela ticība, Dievs to varēja izlietot Israēla vēstures smagajā krīzes laikā. Viņam lūdzot, tā ticība tiecās augšup un satvēra Debesu apsolījumus, un viņš pastāvēja lūgšanās, līdz tās tika atbildētas. Elija negaidīja pilnīgu pierādījumu, ka Dievs viņu ir paklausījis, bet bija gatavs rīkoties jau pie mazākās dievišķās labvēlības zīmes. To pašu, ko Dieva vadībā spēja paveikt Elija, šodien, kalpojot Dievam, var izdarīt ikviens, jo par Gileādas kalnāju pravieti ir rakstīts: “Elija bija cilvēks, līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, lai lietus nelītu, un nelija virs zemes trīs gadus un sešus mēnešus.” (Jēk. 5:17)

Tieši tāda ticība pasaulē vajadzīga šodien – ticība, kas satver Dieva Vārda apsolījumus un neatkāpjas, kamēr Debesis paklausa.” /E.Vaita, “Ķēniņi un pravieši”, 157.lpp./

Dievs meklē Elijas šodien – vīrus un sievas, kuri ticībā lūgs un turēsies pie apsolītā Dieva Vārda! Esi viens no tiem, kas nepārstāj lūgt pirms Debesis paklausa.

Kas mūs sagaida 100 Lūgšanu dienās?
· Katru piektdienu (sākot no 27.marta un tā kopumā 15 nedēļas) Ģenerālkonference nosūtīs iedvesmojošu lasījumu vai liecību, kura sniegs cerību un drosmi, meklējot kopīgi Dieva gudrību mūsu lielās vajadzības laikā.
· Katru dienu vadītājiem tiks izsūtītas konkrētas aktuālās lūgšanu vajadzības. Arī jūsu draudze/konference/ūnija/divīzija var iesūtīt savu lūgšanu vajadzību un tad par to tiks informēti visi. Lai reģistrētu savu vajadzību, lūdzu apmeklējiet sekojošu tīmekļa vietni: www.RevivalAndReformation
· Katru nedēļu tiks ieteiktas un līdzdalītas papildus grāmatas un materiāli, kuri jums palīdzēs izveidot dziļākas attiecības ar Dievu, kā arī misijas idejas šim izaicinošajam laikam.

Ir laiks lūgt! Lai gan iespējams, mēs nespēsim lūgt klātienē kopīgi ar savu draudzes ģimeni, joprojām ir daudz iespējas kā savienoties elektroniski caur telefoniem, videokonferences zvaniem vai citiem pieejamajiem medijiem.

Pat tad, kad ne vienmēr esam kopā, mēs esam vienoti Svētajā Garā, un lūgšanas var aiziet tur, kur mēs šobrīd nespējam.

Tad nu lūk, spiedīsimies kopā uz ceļiem, meklējot Dieva žēlastību, neatliekamo vajadzību laikā.

Svētīgajā cerībā,

Teds Vilsons un Ģenerālkonferences Lūgšanu nodaļas vadītāji


Pagaidām komentāru nav
Raksts publicēts kategorijā(s): Valsts un Baznīca

Komentāru RSS (Varat automātiski saņemt komentārus RSS lasītājā!)

Uzrakstiet savu komentāru

Lai komentētu, Jums ir jāautorizējas.