2020. gada septembris — mēneša arhīvs

Jēzus dziedina mūs visus

Autors: , publicēts 2020.09.14. | | Ticība

Mateja evaņģēlijs 20:32

“Un Jēzus apstājās, pasauca tos un sacīja: “Ko jūs gribat, lai Es jums daru?”

Vai gaidi, kad Jēzus tevi dziedinās? “Kungs apžēlojies par mums” tie skaļā balsī sauca. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Vai Dievs var piedot tavu grēku?

Autors: , publicēts 2020.09.13. | | Ticība

Dažkārt cilvēki jautā, vai patiešām Dievs piedod visus grēkus? Viņiem prātā ir kāds konkrēts grēks, par kuru viņi jautā, vai Dieva piedāvātā žēlastība ir pietiekoša, lai to piedotu? Lielu mierinošu pārliecību sniedz vārdi Vēstulē Ebrejiem (10:12): “Bet Viņš vienu upuri par grēkiem upurējis, uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas”. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

12.09.2020. Valda Zilgalvja svētruna

Autors: , publicēts 2020.09.13. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Atsaucies uz Dieva apsolījumu

Autors: , publicēts 2020.09.12. | | Ticība

Kad atrod Bībelē apsolījumu, atsaucies uz to! Marka 11:22-23 Jēzus sacīja: “Ticiet Dievam! Patiesi es jums saku: ja kāds šim kalnam teiks: celies un meties jūrā! – un kas nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks tas, ko viņš saka, tad viņam tas arī notiks.” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Krastmalas īpašumu likstas

Autors: , publicēts 2020.09.11. | | Ticība

“Bet ikviens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, ir līdzināms nejēgam, kas savu namu būvējis uz smiltīm. Kad lietus nāca un straumes plūda, un vēji pūta un triecās pret šo namu, tas sabruka, un posts bija liels.” (Mateja 14:26-27) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Taisnais no ticības dzīvos

Autors: , publicēts 2020.09.11. | | Ticība

“Taisnais no ticības dzīvos…” (Romiešiem 1:17) Vai tas neizklausās vienkārši. Tā ir frāze kura sāka protestantu reformāciju pirms 500 gadiem. Mārtiņš Luters atskārta, kāpjot pa kāpnēm Romā, ka mēs esam pasludināti par nevainīgiem Jēzus nopelna dēļ, ne mūsu pareizības dēļ, ne arī sevi izmokot, lai būtu cienīgi pestīšanai. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Ļauj Jēzum tevi dziedināt

Autors: , publicēts 2020.09.11. | | Ticība

Vai Tu vēlētos, lai Jēzus tevi dziedina? Tad lūdz Viņu. Četri evaņģēliji sīki apraksta aptuveni 36 brīnumus un atsaucas vēl vairāk. Viņš nomainīja ūdeni vīnā, nomierināja ne vienu vien vētru, atjaunoja redzi vairāk nekā vienam neredzīgam vīrietim. Tomēr Jēzus nekad nelielījās ar saviem brīnumainiem spēkiem. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Risks ticēt Dievam

Autors: , publicēts 2020.09.11. | | Ticība

Kad spiesti stāvēt ticības un neticības krustcelēs, Dieva cilvēki izvēlas ticību! Dieva cilvēki riskē ticēt! Nav nekā labāka par Jozus stāstu. Tu varētu iebilst, ka Jozus grāmatas centrālā vēstījuma virsraksts ir šāds: “Dievs pilda savus solījumus. Tici Viņam.” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Rimstieties

Autors: , publicēts 2020.09.11. | | Ticība

Psa. 46:11 “Rimstieties un atzīstiet, ka Es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli!”

Jēzus mācīja mūs lūgt ar godbijību to izsakot sekojoši: “SVĒTĪTS LAI TOP TAVS VĀRDS” (Mat 6:9). Šī frāze ir lūgums, ne pasludinājums. Prasība, ne paziņojums. Esi svētīts, Kungs. Dari jebko, kas svēto manu dzīvi. Ieņem savu likumīgo vietu valdnieka tronī. Paaugstini sevi. Pagodini sevi. Tu esi Kungs, un es klusēšu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

5.09.2020. Valda Zilgalvja svētruna

Autors: , publicēts 2020.09.07. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

« Prev - Next »