'Ticība' Kategorijas arhīvs

Pieņemiet

Autors: , publicēts 2021.06.11. | | Ticība

Frāze “ienīst grēku un mīlēt grēcinieku” labi iederas uz bufera uzlīmes, bet kā mēs šo principu iemiesojam savā sirdī? Varbūt palīdzēs šādas idejas. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Žēlastība un patiesība

Autors: , publicēts 2021.06.10. | | Ticība

Kāds cilvēks, jautāts, kādiem mums jākļūst, lai Jēzus mūs pieņemtu, atbildēja: “Es zinu, kā Viņš izturējās pret mani. Es biju divdesmitgadīgs dumpinieks, kas gāja pa pagrimuma ceļu. Un, lai gan pirms desmit gadiem es biju apņēmies uzticēties Kristum, pēc tā, kā es dzīvoju, jūs to nevarētu pateikt. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Žēlastība un patiesība

Autors: , publicēts 2021.06.10. | | Ticība

Žēlastība sacīja laulības pārkāpējai sievietei: “Es tevi nenosodu.” Bet patiesība teica: “Ej un negrēko vairs!” (Jāņa ev. 8:11). Jēzus dalījās ar patiesību, bet žēlastībā, un Jēzus piedāvāja žēlastību, bet patiesībā. Žēlastība un patiesība. Pieņemot otru, sniegsim viņam tās abas! Tā rodas laime

Uz šo brīdi komentāru nav

Kalps

Autors: , publicēts 2021.06.09. | | Ticība

Un, kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas lai ir jūsu vergs. Jo tāpat arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem.”  (Mat. 20:27-28) Jēzus nāca, lai kalpotu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Kristus – vislielākās uzmanības vērts

Autors: , publicēts 2021.06.09. | | Ticība

Dažkārt, lasot Bībeli, mūs mulsina Dieva doto uzdevumu saraksts. Piemēram, vienā no psalmiem — Ps. 37:5-7 (LBB65): “Pavēli Tam Kungam savu ceļu.., ceri uz Viņu.., esi kluss Tā Kunga priekšā.., gaidi uz Viņu..” Mēs nevēlamies sēdēt un gaidīt. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Rūgtuma vietā redzēt Dieva gādību

Autors: , publicēts 2021.06.09. | | Ticība

Iespējams, ka esat dzirdējuši teicienu, ka rūgtums ir kā inde, kas palīdz ienaidniekam mirt. Tā ir patiesība. Tāpēc ir patīkami lasīt stāstu par Jāzepu. To varam atrast Bībelē 1. Mozus grāmatā no 37. līdz 47. nodaļai. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Ko darīt ar mūsu pretpoliem?

Autors: , publicēts 2021.06.09. | | Ticība

Matejs bija apustulis, evaņģēlija autors. Bet, pirms viņš kļuva Matejs, viņš bija Levijs — jūds, kurš iekasēja nodokļus Romas varai. Nodokļu iekasētāji varēja paņemt no tautas tik daudz, cik vien vēlējās, ja vien nomaksāja Romai pienācīgo daļu. Tā viņi iedzīvojās, iedzenot ļaudis nabadzībā. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Ļaujies salīdzināties ar Dievu

Autors: , publicēts 2021.06.06. | | Ticība

Reiz rabīnam kāds students jautāja: “Kad man vajadzētu salīdzināties ar Dievu?” Rabīns atbildēja: “Dienu pirms tavas nomiršanas.” Students samulsis iejautājās: “Bet kad es miršu?” Rabīns atbildēja: “Neviens nezina, kad viņš mirs.” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Aizlūgšana

Autors: , publicēts 2021.06.06. | | Ticība

Nekas tā neveicina laimi kā aizlūgšanas kalpošana. Raksti saka: “Redziet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti Dieva bērni un tādi arī esam” (1.Jņ.3:1). Tātad tu nāksi nevis kā svešinieks, bet kā apsolījuma mantinieks Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Aizlūgšana

Autors: , publicēts 2021.06.06. | | Ticība

Mums ir iespēja sirsnīgi lūgt par katru cilvēku, ko sastopam: par pārdevēju pārtikas veikalā, par medmāsu ārsta kabinetā. Tev nav viņiem jāstāsta par savu aizlūgšanu. Kad mēs meklējam svētības citiem lūgšanā, mēs arī paši tiekam svētīti. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

« Prev - Next »