2020. gada decembris — mēneša arhīvs

Vai patiešām vēlies kļūt vesels?

Autors: , publicēts 2020.12.22. | | Jaunumi

Jēzus jautājums cilvēkam pie Betezdas dīķa (Jāņa 5:6): “Vai tu gribi kļūt vesels?” – izklausījās nesaprotams. Tas būtu tāpat kā jautāt slīcējam, vai viņš vēlas gaisu. Bet Jēzus zināja, ka šis cilvēks tur bija gulējis 38 gadus. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Ticiet Tēvam, ticiet Jēzum

Autors: , publicēts 2020.12.21. | | Ticība

Nav viegli būt mierīgam, kad apkārt risinās satraucoši notikumi. Atcerēsimies, ko Jēzus sacīja mācekļiem, kas raizējās par nākotni: “Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

19.12.2020. Valda Zilgalvja svētruna

Autors: , publicēts 2020.12.19. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Tu esi tu

Autors: , publicēts 2020.12.18. | | Ticība

Tu esi tu. Tu neesi tavs tēvs ne tava māte.  Tu  arī neesi viens no vecvecākiem. Tu vari viņus apbrīnot, novērtēt un mācīties no viņiem. Tu neesi viņi. “Katrs lai pārbauda pats savus darbus. Tad viņam būs pamats lepoties savā priekšā, nevis citu, jo katram jānes sava nasta. Kas mācās Dieva vārdu, lai visos labumos dalās ar savu skolotāju.” (Gal. 6: 4–5). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Jēzus mūsos

Autors: , publicēts 2020.12.17. | | Ticība

Jēzus ne tikai paveica darbu mūsu labā; Viņš darbojas mūsos. Kolosiešiem 1:27 mums teikts: “Šis noslēpums ir Kristus jūsos.” Viņš pavēl mūsu rokām un kājām, sakārto mūsu prātu un valodu. Kā teikts Romiešiem 8:29, “tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Jo, kurus Viņš sākumā nozīmējis, tos Viņš nolēmis darīt līdzīgus Sava Dēla tēlam. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dzīvo apsolījumu zemē

Autors: , publicēts 2020.12.16. | | Ticība

Jozus grāmatā no 13 – 21. nodaļai stāstīts kā katrai Izraēla tautas ciltij tika iedalīta apsolītā zeme. Katram bija sava vieta Visi izraēlieši stāvēja, lai saņemtu mantojumu. Viņi visi bija nomodā, kad Jozus nozīmēja ieņemamo teritoriju. Katra cilts tika izsaukta uz priekšu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Nebaidies…

Autors: , publicēts 2020.12.15. | | Ticība

Kad tēvs vada savu četrgadīgo dēlu pārpildītā ielā, viņš paņemot dēlu pie rokas, saka: “Turies pie manis.” Viņš nesaka: “Iegaumē karti!” vai “Izmanto savas iespējas izvairīties no satiksmes!” vai “Paskatīsimies, vai tu vari atrast ceļu mājās.” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Nebaidīsimies no nākotnes

Autors: , publicēts 2020.12.14. | | Ticība

Nebaidīsimies no nākotnes. Dievs mums ir apsolījis, ka Viņš uzticīgi rūpēsies līdz pašam galam. Viņš ir uzticams. Šo apsolījumu varam atrast 1 Korintiešiem 1:7-9: “Jums, kas gaidāt uz Jēzus Kristus atklāšanos, netrūkst vairs nekādu garīgu dāvanu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

12.12.2020. Valda Zilgalvja svētruna

Autors: , publicēts 2020.12.13. | | Ticība

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs var izdarīt vairāk, kā lūdzam…

Autors: , publicēts 2020.12.11. | | Ticība

Vai kādreiz esi gaidījis uz Dievu un nekas nav noticis? Dažkārt mēs kļūstam nepacietīgi. Bet Dievs nekad nenovēlo. Ielūkosimies pravieša Mikus grāmatā (7:7): “Bet es noraugos uz To Kungu un gaidu uz Dievu, manas glābšanas nesēju; mans Dievs mani uzklausīs!” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

« Prev - Next »