2021. gada 04. marts — dienas arhīvs

Pārliecinošā pārmaiņa

Autors: , publicēts 2021.03.04. | | Ticība

“Redzēdami Pētera un Jāņa drosmi un nopratuši, ka viņi ir neizglītoti un vienkārši ļaudis, tie brīnījās, jo labi saprata, ka viņi bijuši kopā ar Jēzu.” (Apustuļu darbi 4:13) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Tev sagādātās svētības

Autors: , publicēts 2021.03.04. | | Ticība

Vai zini, ka Jēzus izpirka tiesības tevi svētīt? No Bībeles teksta Jesajas grāmatā 53:5 mēs saprotam, ka Jēzus pie krusta veica divas ļoti nozīmīgas lietas. Pirmkārt, Viņš samaksāja parādu par mūsu grēkiem un pārkāpumiem. Otrkārt, Viņš nopirka mums mieru un dziedinājumu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Patiesība

Autors: , publicēts 2021.03.04. | | Ticība

Vēstulē efeziešiem 4:32 lasām: “Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.” (L65) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Ļausim Dievam rūpēties par mums

Autors: , publicēts 2021.03.04. | | Ticība

Brīžos, kad mums nemaz vairs nav spēka, bet priekšā stāvošais uzdevums šķiet neaptverami plašs, atcerēsimies, ka Kungs ir mūsu Gans (Psalms 23:1-3). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav