2021. gada 09. marts — dienas arhīvs

Vai zini, ka esi glābts?

Autors: , publicēts 2021.03.09. | | Ticība

Bībelē Apustuļu darbos 16:31 teikts: “Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti.”

Tātad, kā tu vari zināt, ka esi izglābts no grēka? Kā tu zini, ka būsi ar Kristu Debesīs? Kā tu vari būt drošs? Kā tu vari uzvarēt šaubas? Tava pārliecība par pestīšanu nenāk no tā, ko tu dari, jo pestīšanu nevar nopelnīt. Tāpat tā nav atkarīga no tavām jūtām, jo ​​jūtas nāk un iet. Tātad, kur tu gūsi pārliecību, ka esi pestīts? Dieva vārda apsolījumā. Ja Dievs tā saka, tas atrisina visu, jo Viņš nevar melot. Tu vari uzticēties Dieva Vārda apsolījumam. Tu vari tajā dusēt. Noziedzniekam pie krusta Jēzus sacīja: “Patiesi es tev saku šodien: tu būsi ar mani paradīzē.” (Lūkas 23:43) Arī tu vari būt tikpat drošs par savu pestīšanu, jo Dievs apsola: ja no šī brīža tu uzticēsies Viņam, tad kādudien nonāksi pie Viņa Debesīs.

Uz šo brīdi komentāru nav

Tavs mantojums

Autors: , publicēts 2021.03.09. | | Ticība

“Es jūs uzticu Dievam un viņa žēlastības vārdam, kas spēj jūs uzcelt kā namu un dot mantojumu līdz ar visiem svētītajiem.” (Apustuļu darbi 20:32) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Celsim viens otru

Autors: , publicēts 2021.03.09. | | Ticība

“Ikviens lai cenšas būt patīkams savam tuvākajam — viņam par labu, lai viņu celtu.” (Romiešiem 15:2) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav