Šodien 30. Oktobrī, lasām 4. nodaļu no Jeremijas grāmatas, bet visas nedēļas laikā lasām 9. nodaļu no E.Vaitas grāmatas "Kristus dziedinošā kalpošana."


Jēzus tevi redz

2020.10.28. | Autors: |

“Garām iedams, Viņš (Jēzus) ieraudzīja cilvēku, kas bija akls kopš dzimšanas…” (Jāņa 9:1) Neviens cits viņu neredzēja. Mācekļu  prāti bija saistīti tikai ar  teoloģiskiem jautājumiem. “Rabi, kurš ir grēkojis – viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš piedzimis akls?” (Jāņa 9:2). Turpināt lasīt »

Neredzīgi cilvēki

2020.10.27. | Autors: |

No debesu viedokļa mūsu zemi apdzīvo neredzīgi cilvēki. Viņi neredz dzīves jēgu ne arī Dieva mīlestību. Kā gan citādi izskaidrot apjukumu un haosu? Kā gan citādi izskaidrot pastāvīgos pasaules kara draudus, badu, sērgas, rasismu un nedzimušo bērniņu holokaustu? Turpināt lasīt »

Lūgšana – saruna ar Dievu

2020.10.26. | Autors: |

“Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums: Kristus dēļ mēs lūdzam – saņemiet šo izlīgumu ar Dievu! Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību” (2.Kor. 5:20-21) Turpināt lasīt »

Pārstāj runāt un klausies

2020.10.25. | Autors: |

“Kaut mana tauta klausītu Man.” (Psalms 81:14)

Kad mēs esam ievainoti, dažkārt mēs atrodam dziedinājumu par to runājot – ar draugu, padomdevēju, uz Dievu. Bet galu galā pienāk laiks, kad jāpārtrauc runāt un jāklausās. Tas ir laiks godbijībai. Tā tika mācīts Ījabs. Bībelē pieminētais cilvēks pārdzīvoja milzīgu traģēdiju un izmisumu. Ja Ījabs grēkoja tad vienīgi ar mēli. Viņš pārāk daudz runāja. Turpināt lasīt »

24.10.2020. Valda Zilgalvja svētruna

2020.10.24. | Autors: |

Mūsu tagadne un nākotne ir Dieva mīlestības ieskauta

2020.10.23. | Autors: |

Vai esi satraucies par nākotni? Vai patiešām kāds rūpējas par tevi? Vai Dievs joprojām mīl tevi mīl  pēc visa tā, kas ir noticis? Turpināt lasīt »

Ļauj vētrai tevi pacelt…

2020.10.22. | Autors: |

Mēs nevēlamies piedzīvot postošās vētras. Mēs labāk vēlētos, ka ja vētra nāk, lai tā ir neliela un lai ātrāk tā beigtos: ja tiekam atlaisti no darba, lai gūstam labāku darba piedāvājumu, ja laulības problēmas nāk, lai tā atgūtos jaunā mirdzumā. Dažreiz tā notiek. Turpināt lasīt »

Piederība Debesu Tēva ģimenei

2020.10.21. | Autors: |

Vai tu zināji, ka Jēzus runāja par tevi? Jā! Viņš teica, ka tu piederi ģimenei ļoti interesantā notikumā, kas aprakstīta Mateja evaņģēlijā 12:50 “Ikviens, kas darīs mana debesu Tēva gribu, ir mans brālis un mana māsa, un mana māte.” Kāda ir tava un mana identitāte? Turpināt lasīt »

Jēzus zināja mūsu dzīves stāsta beigas

2020.10.20. | Autors: |

Ko tu domā, kad atrodies patiesi grūtā situācijā? Varam jautāt, ko Jēzus domāja, kad tādā atradās pirms krustā sišanas? Marka evaņģēlija 14 nodaļā teikts, ka Augstais priesteris jautāja Jēzum: “Vai tu esi Kristus, Augsti teicamā Dēls?” Turpināt lasīt »

Spēka depozīts

2020.10.19. | Autors: |

“Viņā jūs arī esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņā jūs, ticēdami šim evaņģēlijam, esat apzīmogoti ar apsolīto Svēto Garu, kas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim mantojumu un ka viņš mūs ir izpircis sev par īpašumu, lai mēs esam viņa godības slava.” (Efeziešiem 1:13-14) Turpināt lasīt »

Nākamā ziņa »