Sveicam Jūs Adventistu Valmieras draudzes mājas lapā

ProfileMūsu draudzes dievnams atrodas Valmieras centrā, G.Apiņa ielā 4, dievkalpojumi notiek katru sestdienu pl. 10:00.
Mācītājs Valdis Zilgalvis pieņem apmeklētājus.
Mācītāja tālrunis: 29547261.


Šodien 5. oktobrī, lasām 36. nodaļu no 2. Mozus grāmatas, bet visas nedālas laikā lasām 13. nodaļu no E.Vaitas grāmatas "Kristus līdzības."

Dievkalpojums 27.06.2015. – Valda Zilgalvja svētruna “Dārgā Pērle”

2015.09.18. | Autors: |

Vēl Debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles. Un, atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. (Mat 13: 45, 46
Dievkalpojums 27.06.2015: Klausīties

Dievkalpojums 15.08.2015. – Ādama Ibrahima (Adam Ibrahim) svētruna „Evaņģēlijs 10 sekundēs”

2015.09.17. | Autors: |

Dievkalpojums 15.08.2015: Klausīties

Dievkalpojums 22.08.2015. – Valda Zilgalvja svētruna (oriģ. Matildes Freijas svētruna) „Nekad neesam atstāti vieni”

2015.09.17. | Autors: |

„Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.” (Jņ. 14: 2, 3)
Dievkalpojums 22.08.2015: Klausīties

Dievkalpojums 12.09.2015. – Valda Zilgalvja svētruna “Atceries – Dievs ir uzticams”

2015.09.15. | Autors: |

“Tad es redzēju, un raugi: Jērs stāvēja uz Ciānas kalna un līdz ar Viņu simts četrdesmit četri tūkstoši to, kam Viņa Vārds un Viņa Tēva Vārds bija rakstīts uz viņu pierēm; un es dzirdēju balsi no debesīm; tā bija kā lielu ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana; šī balss, ko es dzirdēju, bija, kā kad spēlētāji spēlē uz savām cītarām. Tie dziedāja jaunu dziesmu goda krēsla priekšā un četru dzīvo būtņu un vecaju priekšā, un neviens nevarēja to dziesmu iemācīties kā vien tie simts četrdesmit četri tūkstoši, kas ir atpirkti no pasaules. Šie ir tie, kas nav apgānījušies ar sievietēm, jo tie ir šķīsti: šie ir tie, kas seko Jēram, kurp Tas arī ietu. Tie ir atpirkti par pirmajiem no cilvēkiem Dievam un Viņa Jēram” (Atkl. 14: 1-4)
Dievkalpojums 12.09.2015: Klausīties

Dievkalpojums 05.08.2015. – Valda Zilgalvja svētruna „Gāz zemē savu Goliātu!”

2015.09.07. | Autors: |

„Slavēts lai ir Dievs Tas Kungs, Israēla Dievs, kas vienīgais dara brīnumus! Lai mūžīgi slavēts Viņa godības Vārds, un Viņa godība lai piepilda visu zemi!” (Ps 72: 18-19)
Dievkalpojums 05.09.2015: Klausīties

Piemiņas mielasta dievkalpojums 04.07.2015. – Viktora Geides svētruna “Saplēstais priekškars”

2015.08.13. | Autors: |

“Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko Viņš mums sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir, Viņa miesu” (Ebr 10: 19, 20)
Dievkalpojums 04.07.2015: Klausīties

Dievkalpojums 18.07.2015. – Viktora Geides svētruna.

2015.08.12. | Autors: |

„Bet Elija no Gileādas Tisbes sacīja Ahabam: “Tik tiešām, ka Tas Kungs, Israēla Dievs, dzīvo, kā priekšā es stāvu, šajos nākamajos gados nebūs ne rasas, ne lietus, kā vienīgi pēc mana vārda pavēles!”” (1. Ķēn 17: 1)
Dievkalpojums 18.07.2015: Klausīties

Dievkalpojums 01.08.2015. – Viktora Geides svētruna „Kristus kalps vai vergs?”

2015.08.12. | Autors: |

„Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklausa, vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam – uz taisnību.” (Rom 6: 16)
Dievkalpojums 01.08.2015: Klausīties

Dievkalpojums 08.08.2015. – Viktora Geides svētruna „Kristieša rakstura veidošana”

2015.08.09. | Autors: |

„Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu. Viss, kas Tēvam pieder, pieder Man; tāpēc Es jums sacīju, ka Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.” (Jņ. 16: 12-15)
Dievkalpojums 08.08.2015: Klausīties

Dievkalpojums 11.07.2015. – Inta Spranča svētruna „Tauta, kas slavē Dievu”

2015.07.13. | Autors: |

Dievkalpojums 11.07.2015: Klausīties

Nākamā ziņa »