Šodien 27. Janvārī, lasām 36. nodaļu no Ecēhiēla grāmatas, bet visas nedēļas laikā lasām 32-33. nodaļu no E.Vaitas grāmatas "Kristus dziedinošā kalpošana."


Neapgāžamā autoritāte

2021.01.25. | Autors: |

“Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā.” (Ebrejiem 1:3) Turpināt lasīt »

Dieva nodoms

2021.01.25. | Autors: |

“Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienumēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta” (Filipiešiem 2:12-13) Turpināt lasīt »

23.01.2021. Valda Zilgalvja svētruna

2021.01.23. | Autors: |

Māci mūs Dievs

2021.01.22. | Autors: |

Psalms. 90:12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!

Citiem vārdiem, dari mūs par cilvēkiem kuri var nostāties uz mūsu laika un Dieva laika sliekšņa – mācīties pazemību un cerību.

Es visus vilkšu pie sevis…

2021.01.22. | Autors: |

Jēzus apsolīja: “Kad Es no zemes tikšu paaugstināts, Es visus vilkšu pie sevis.” (Jāņa 12:32)

“Kad Es.. tikšu paaugstināts..” — te Jēzus runā gan par savu krusta nāvi, gan par augšāmcelšanos un aiziešanu Debesīs pie Tēva. Turpināt lasīt »

Klusējot gaidīt

2021.01.20. | Autors: |

Šajā pandēmijas laikā mūs stiprina vārdi no Raudu dziesmām 3:21-26

“Bet šo ņemšu pie sirds, lai ceru: Kunga žēlastība nebeidzas, nav galā viņa žēlsirdība, tās ir jaunas ik rītu, liela tava uzticība! Mana daļa ir Kungs! – saka dvēsele, tādēļ gaidīšu viņu. Labs ir Kungs gaidītājam – dvēselei, kas viņu meklē; labi ir klusējot gaidīt palīdzību no Kunga.”

Uzticies Dievam!

2021.01.18. | Autors: |

Nekontrolējamā vētrā mūs katru pārņem bailes. Jēzus mācekļi drebēja, redzot, ka, nokļuvušiem satrakoto viļņu varā, viņiem zūd visas cerības izglābties. Bet Marks pavēsta, ka līdzi šīm bailēm nāca kāda vēl sāpīgāka apjauta. Turpināt lasīt »

Dieva mīlošā laipnība

2021.01.17. | Autors: |

JEREMIJA 31:3 “No tālienes parādījās Kungs: “Ar mūžīgu mīlestību es mīlēju tevi, tādēļ bez mitas es žēloju tevi.”

Ebreju valodas teksta sintakse drīzāk virza mūs uz domu, ka Dievs mūs mīl ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Viņš mūs nepārtraukti velk pie sevis. Turpināt lasīt »

16.01.2021. Valda Zilgalvja svētruna

2021.01.16. | Autors: |

Tici!

2021.01.15. | Autors: |

Tēvs Jairus ļoti lūdza Jēzu: “Mana meitiņa ir tuvu nāvei; nāc un uzliec viņai rokas, ka tā kļūst vesela un dzīvo!” (Mark 5:23) Dzīvē ir reizes, kad viss, ko tu vari piedāvāt, ir nekas, salīdzinot ar to, ko tu vēlies saņemt. Jairus ir tādā brīdī. Turpināt lasīt »

Nākamā ziņa »