Šodien 15. Aprīlī, lasām 5. nodaļu no Caharijas grāmatas, bet visas nedēļas laikā lasām 2. nodaļu no E.Vaitas grāmatas "Lūgšana"


Lepnums un kauns

2021.04.13. | Autors: |

Lepnums un kauns. Tu varbūt neesi pamanījis, ka šīs abas izjūtas ir kā māsas. Tu teiksi: tās taču izpaužas tik dažādi! Lepnums izgāž krūtis. Kauns liek nokārt  galvu. Lepnums tiecas izrādīties. Kauns slēpjas. Lepnums vēlas, lai viņu redz. Kauns cenšas izvairīties. Bet neļauj sevi apmānīt: tiem abiem ir kopīga izcelsme. Un vienāda ietekme: tie attur tevi nākt pie Tēva. Turpināt lasīt »

Atvērtās Durvis

2021.04.12. | Autors: |

Vai esam klauvējuši pie aizvērtām durvīm? Ir nepatīkami gaidīt un gaidīt. Rodas pat doma tās ar spēku atgrūst vaļā. Jēzus dod mums vienu vislabākajiem iedrošinājumiem Atklāsmes grāmatā (3:8): “redzi, Es atvēru tavā priekšā durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Turpināt lasīt »

Visu uztici Dievam

2021.04.12. | Autors: |

Par Jēzu Viņa māceklis Pēteris liecināja: “Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciezdams nedraudēja, bet atstāja visu Tam, kas spriež taisnu tiesu. ”(1. Pētera 2:23). Kad tavā ceļā nostājas kāds apsūdzētājs, nesāc taisnoties darba kolēģu vai draugu priekšā! Turpināt lasīt »

Mīlestība ir pacietīga

2021.04.12. | Autors: |

Raksturojot mīlestību, Pāvils kā pirmo piemin pacietību: „Mīlestība ir pacietīga.” (1. Kor.13:4). Šeit lietotais grieķu vārds ietver interesantu ilustrāciju. Tas tēlaini nozīmē “vārīties lēni”. Padomājiet par katlu ar verdošu ūdeni! Kādi faktori nosaka ātrumu, kādā tas vārās? Krāsns izmērs? Nē? Pats katls? Turpināt lasīt »

Sliktā vietā labais

2021.04.12. | Autors: |

Dieva spēja slikto pārvērst par labu mūsos rada īpašu apbrīnu. No Bībeles zinām, kā brāļi iegrūda Jāzepu bedrē un pārdeva Ēģiptes verdzībā. Tomēr skaidri redzams, kā Dievs slikto vērsa uz labu. Jāzeps kļuva par otru ietekmīgāko vīru savā paaudzē, glābjot daudzu cilvēku dzīvības no bada. Turpināt lasīt »

10.04.2021. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis

2021.04.10. | Autors: |

Grēka auglis

2021.04.07. | Autors: |

Kāds ir grēka auglis? Iekāpiet cilvēces ērkšķu un dadžu laukā — un izjutīsiet! Bailes. Apkaunojums. Mazdūšība. Raizes. Trauksme. Vai mūsu sirdīm nav pieķērušies šādi dadži? Tomēr Jēzum tādi nepieķērās. Viņa sirdī nedūrās grēka ērkšķi. Trauksme? Turpināt lasīt »

Žēlastības dāvanas

2021.04.06. | Autors: |

Daudz ir runāts par Jēzus krusta dāvanu. Bet kā ir ar citām dāvanām? Kā ir ar naglām, ērkšķu vainagu, karavīru paņemtajām drēbēm? Vai esi veltījis laiku, lai atvērtu šīs dāvanas? Viņam nebija jādod mums šīs dāvanas, tu zini. Turpināt lasīt »

Mūsu Galileja

2021.04.06. | Autors: |

Pirms krusta nāves Jēzus mācekļiem apsolīja (Marka 14:28): “Bet pēc tam, kad Es augšāmcelšos, Es pirms jums noiešu uz Galileju.” Tātad Jēzus būs tur, kur viņi dzimuši un auguši. Tā pat kā mācekļi tika apsteigti, tā arī mēs. Turpināt lasīt »

Jūsu sirds lai neiztrūkstas

2021.04.06. | Autors: |

Jēzus nāks pie mums vēlreiz, negaidītā brīdī, lai paņemti mūs no šīs pelēkās pasaules, uz godības apmirdzētu pasauli, kuru nepazīstam. Bet tā kā mēs to nepazīstam, mēs neesam droši vai mēs gribam tur būt. Mēs pat esam satraukušies par Viņa nākšanu. Dievs vēlas, lai mēs uzticamies Viņam. “Jūsu sirdis lai neiztrūkstas,” Viņš mierina. “Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur Es esmu.” (Jāņa 14:1,3). Vai esi satraukts par sevi, par nākotni? Noliksim visas raizes pie Viņa krusta pakājes. Tur tos pievienosim pie visiem mūsu sliktajiem, dusmīgiem un nervoziem brīžiem. Jā tos mēs negribam. Tos varam atstāt un ilgoties pēc labā.

Nākamā ziņa »