Sveicam Jūs Adventistu Valmieras draudzes mājas lapā

ProfileMūsu draudzes dievnams atrodas Valmieras centrā, G.Apiņa ielā 4, dievkalpojumi notiek katru sestdienu pl. 10:00.
Mācītājs Valdis Zilgalvis pieņem apmeklētājus.
Mācītāja tālrunis: 29547261.


Šodien 12. februārī, lasām 5. nodaļu no Soģu grāmatas, bet visas nedēļas laikā lasām 7. nodaļu no E.Vaitas grāmatas "Sentēvi un Pravieši."

Dievkalpojums 23.01.2016. – Valda Zilgalvja svētruna „Vien caur Mani”

2016.02.03. | Autors: |

„Jēzus viņam saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” (Jņ 14: 6)
Dievkalpojums 23.01.2016: Klausīties

Dievkalpojums 30.01.2016. – Valda Zilgalvja svētruna „Cik Ilgi?”

2016.01.31. | Autors: |

„Tad viņi brēca stiprā balsī, sacīdami: „Cik ilgi, svētais, patiesīgais Valdītāj, Tu netiesāsi un neatriebsi mūsu asinis pie tiem, kas dzīvo virs zemes?” (Atkl 6: 10)
Dievkalpojums 30.01.2016: Klausīties

Dievkalpojums 16.01.2016. – Viktora Geides svētruna „Durvis”

2016.01.16. | Autors: |

„ES ESMU durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks izglābts; viņš ieies un izies un atradīs ganības.” (Jņ 10: 9)
Dievkalpojums 16.01.2016: Klausīties

Dievkalpojums 12.12.2015. – Valda Zilgalvja svētruna

2015.12.30. | Autors: |

„Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini – vai es sēdu vai ceļos – Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārda uz manas mēles, kas Tev, Kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi Savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta, es nevaru to saprast.” (Ps 139: 1-6)
Dievkalpojums 12.12.2015: Klausīties

Veselības klubiņš

2015.12.30. | Autors: |

Veselības klubiņš „ JAUNS SĀKUMS”

novēlot visiem jaunajā 2016. gadā labu veselību un veiksmi,

aicina 3. janvārī plkst.10.00 Meža ielā 7, Valmierā

uz lekciju un nodarbībām:

„LABAIS UN SLIKTAIS HOLESTERĪNS”

Mācīsimies gatavot garšīgi un veselīgi.

Ieeja bez maksas.

Dievkalpojums 26.12.2015. – Ērika Galenieka svētruna „Gudrie un gudrība”

2015.12.26. | Autors: |

„Jo dzīvot man ir – Kristus un mirt – ieguvums.” (Flp 1: 21)
Dievkalpojums 26.12.2015: Klausīties

Dievkalpojums 19.12.2015. – Valda Zilgalvja svētruna „Ābrāms uzticējās Tam Kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību.”

2015.12.26. | Autors: |

„Pēc šiem notikumiem Tas Kungs runāja uz Ābrāmu, viņam parādīdamies un sacīdams: „Nebīsties, Ābrām, Es esmu tavs vairogs, un tava alga ir ļoti liela.” Un Ābrāms atbildēja: „Dievs mans Kungs, ko Tu man gribi dot? Redzi, es palieku bez bērniem, un mana nama mantinieks būs šis damaskietis Ēliēzers.” Un Ābrāms teica: „Redzi, Tu man neesi devis pēcnācējus. Viens no mana nama ļaudīm būs mans mantinieks.” Un tad Tā Kunga vārds nāca pār viņu: „Šis gan nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tavām miesām nāks, būs tavs mantinieks.” Un Viņš tam lika iziet ārā un sacīja: „Skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes; vai tu spēj tās izskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēju,” Viņš tam sacīja. Un Ābrāms uzticējās Tam Kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. (1. Moz 15: 1-6)
Dievkalpojums 19.12.2015: Klausīties

Seminārs „Apokalipse – iedrošinājums vai bieds?”, 11. Tēma „Tās templis ir Kungs Dievs, Visuvaldītājs, un Jērs”

2015.12.26. | Autors: |

Seminārs „Apokalipse – iedrošinājums vai bieds?”, 10. Tēma „Jērs ir sākums un gals – atjaunošana”

2015.12.26. | Autors: |

Seminārs „Apokalipse – iedrošinājums vai bieds?”, 9. Tēma „Jērs ir Līgavainis – uzticīgs līdz galam”

2015.12.26. | Autors: |

Nākamā ziņa »