Uz grimstoša kuģa

2021.02.16. | Autors: |

Vai garīgi jūties kā uz grimstoša kuģa? Pāvils to piedzīvoja (Apustuļu darbi 27:20): “Saule un zvaigznes nebija redzamas vairākas dienas, vētra nežēlīgi plosījās, un galu galā mums zuda jebkādas cerības izglābties. Turpināt lasīt »

Dievs nepazīst aizspriedumus

2021.02.16. | Autors: |

Dažreiz pat dievbijīgi cilvēki nespēj sadzīvot aizspriedumu dēļ. Dievam nākas viņus nedaudz sapurināt, lai darītu zināmu, ko Viņš par to domā. Ļoti pamācošs šai ziņā ir stāsts par Pēteri un Kornēliju. Pat Kristus māceklis Pēteris bija jāpamāca, ka Dieva skatījumā visi cilvēki ir vienādi. Turpināt lasīt »

Jautājums

2021.02.16. | Autors: |

Ir tāds tautā pazīstams jautājums: “Kas bija pirmā — vista vai ola?” Līdzīgi var jautāt: kas nāk vispirms — taisnošana ticībā vai paklausība? Vai par to vēl būtu jālauž šķēpi? Vēstules romiešiem 4. nodaļā apustulis Pāvils skaidri paziņo, ka Ābrahāms Dieva skatījumā tika pasludināts par taisnu, tāpēc ka ticēja Dievam. Turpināt lasīt »

“Mana acs Tevi skatījusi”

2021.02.16. | Autors: |

Pārdomāsim Ījaba vārdus “Līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par Tevi, tagad arī mana acs Tevi skatījusi!” (Ījaba 42:5). Ījaba grāmatā mēs atrodam pierādījumu, ka Dievs mums uzstāda jautājumus, bet nedod atbildes. Bet tapēc mums Ījaba grāmata nav jāizmet no Bībeles. Turpināt lasīt »

Pārbaude

2021.02.16. | Autors: |

To, ko sātans bija iecerējis, lai nodarītu ļaunumu, Dievs izmanto pārbaudei. Bībele norāda, ka šādi ārēji pārbaudījumi attīra sirdi — kā uguns attīra dārgmetālu no sārņiem. Viens no dziesminiekiem rakstīja: “Tu esi mūs pārbaudījis, Dievs, mūs pārkausējis, kā pārkausē sudrabu, Tu esi mūs ievedis slazdā, uzlicis slogu uz mūsu gurniem, ļāvis, lai auļo pār mūsu galvām! Mēs gājām caur uguni un ūdeni, līdz tu mūs izvedi veldzē!” (Ps 66:10-12) Turpināt lasīt »

13.02.2021. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis

2021.02.13. | Autors: |

Atpūties un ej tālāk…

2021.02.09. | Autors: |

Vai tu šajās dienās izjūti emocionālu spriedzi? Arī daudzi Bībeles varoņi, kā lasām, piedzīvoja vētrainus brīžus. Tā Dievs viņus veidoja savam godam. Piemēram, Elija, lai gan Karmela kalnā bija piedzīvojis brīnumainu Debesu spēku, pēcāk nobijās no ļaunās valdnieces Izabeles atriebības, Turpināt lasīt »

Kur tu esi?

2021.02.09. | Autors: |

Mēs esam pieraduši Dievu uzlūkot, kā tādu, kurš sēž uz vietas Debesīs un no sava troņa, visu izrīko. Bet pastāv arī cits skatījums — ka mums ir Dievs, kurš gādībā noliecas pār cilvēku, ik dienas sniedzot labumu un žēlastību. Turpināt lasīt »

Priecīgais pārsteigums

2021.02.09. | Autors: |

Vai tevi šodien izaicina kāda problēma? Tad nu sagatavojies: tas varētu nozīmēt, ka esi kandidāts brīnumam — jo katrs Bībelē pieminētais brīnums sākas ar problēmu! Kad saskaries ar problēmu, kas pārņem tavu prātu, nes to Dieva priekšā! Turpināt lasīt »

Mūsu tuksneša laiks

2021.02.09. | Autors: |

Kas notiek, ja tu tiec izmests no segliem? Padomāsim par Pāvilu! Viņš bija īpaši iededzies iznīcināt kristiešus. Ceļā uz Damasku viņam parādījās Kristus. Viņš burtiski tika izmests no segliem. Jēzus lika viņam kādu laiku palikt vienatnē. Turpināt lasīt »

« Iepriekšējā ziņa - Nākamā ziņa »