2021. gada februāris — mēneša arhīvs

Jēzus mīlestībā rosināti

Autors: , publicēts 2021.02.28. | | Ticība

Mēs daudz runājam un dziedam par Jēzus mīlestību. Bet vai apstājamies un tā īsti padomājam, ko Jēzus paveica mūsu labā? Kā Viņš glāba mūs, grēciniekus, atklājot mums savu mīlestību. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Tikai viena lieta

Autors: , publicēts 2021.02.26. | | Jaunumi

Ir vajadzīga tikai viena lieta. Tikai viena. Mēs dzīvojam steigas pārņemtajā pasaulē. Mēs ēdam ātrās apkalpošanas ēdnīcās, mēs ieņemam vietu ātrajās rindās, mēs dzīvojam virtuālajā vidē, neatrāvuši galvas no ekrāniem, kārtojam rēķinus bankās, iepērkamies, un pat aizņemti kalpošanā Dievam, kā to lasām par Martu Lūkasa evaņģēlijā 10. nodaļā. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs ar mums

Autors: , publicēts 2021.02.25. | | Ticība

Daudzi cilvēki no Dieva izlūdzas zīmes: Viņa klātbūtnes zīmi, Viņa vadības zīmi, Viņa mīlestības zīmi. Bet mēs aizmirstam, ka visas šīs lietas jau ir Jēzus garantētas. Mums tikai tās jāsatver ticībā. Vēstulē ebrejiem 11:1 mēs lasām: “Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām.” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Debesīs nebūs…

Autors: , publicēts 2021.02.24. | | Ticība

Bībeles pētnieki ir ievērojuši, ka Atklāsmes grāmatas Debesu aprakstos vairāk stāstīts par to, kā tur nebūs. Tā nav vieta, kur mēs nogursim, izsalksim, slāpsim. Tur nebūs nekā tāda, kas izraisa asaras. Debesu valstībā nebūs neviena, kas mums darītu pāri vai liktu justies slikti. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Gaidot Kristus atnākšanu

Autors: , publicēts 2021.02.23. | | Ticība

Kristus atkārtoti un pilnā pārliecībā apliecināja, ka vēlreiz nāks uz šo zemi. Ticīgajiem tas nozīmē, ka vēstures gaita nav bezmērķīga un ka Dieva ceļi sasniegs piepildījumu. Viņa mīlestība un taisnība svinēs uzvaru. Tāpēc kristiešiem ir mērķis, uz ko koncentrēties. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs tevi vienmēr mīlēs

Autors: , publicēts 2021.02.22. | | Ticība

Mūsu mīlestība mainās atkarībā no tā, kam to sniedzam. Mēs varam gan teikt, ka mīlam visus, bet, ja mums vienu pēc otra pievedīs tūkstošiem cilvēku, mēs ne pret katru jutīsim vienu un to pašu. Mūsu mīlestību noteiks viņu izskats un personība. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs dos spēkus

Autors: , publicēts 2021.02.22. | | Ticība

Ja šodien jūti, ka ejot tev ir smagi spert soļus, tad ieklausies apsolījumā no Jesajas grāmatas 40. nodaļas 31. panta: “Bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Lūgšana

Autors: , publicēts 2021.02.22. | | Ticība

Mūžīgais Dievs, Kristu, nākamo laikmetu Valdniek, mēs nododam sevi Tev. Mēs ilgojamies pēc mūžīgi gaišas rītdienas visai cilvēcei — un lai tā pienāk drīz. Mēs esam apņēmušies ceļot kopā ar Jēzu, līdz to aizsniegsim. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

20.02.2021. Svētrunu runā Vilnis Latgalis

Autors: , publicēts 2021.02.20. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Pārbaudījumi rītdienas uzvarām

Autors: , publicēts 2021.02.17. | | Ticība

Ja tu piedzīvo rūgtus brīžus, tas nenozīmē, ka Dievs ir tevi aizmirsis. Tieši pretēji, Viņš ir izvēlējies tevi apmācīt. Ebreju valodā darbības vārds “pārbaudīt” ir atvasināts no vārda, kas nozīmē ‘uzmanīgi paskatīties, izvēlēties’. Noraidi domu, ka Dievs tavu cīņu neredz! Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Next »