2021. gada marts — mēneša arhīvs

Dieva miers dienai

Autors: , publicēts 2021.03.29. | | Ticība

Kas man būtu jādara, lai šajā dienā ieplānotu un piedzīvotu mieru? Kas? Vienkārši jāpieņem, ka iznākums nav manās, bet Dieva rokās. Mēs nezinām Viņa ģenerālplānu. Ģenerālim ir plāns, bet ierindniekiem atliek uzticēties. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Mūsu lūgumi

Autors: , publicēts 2021.03.29. | | Ticība

Vai pazīstam lūgšanas Dievam, kuras sākas ar vārdiem “es ticēšu Tev, ja Tu… vai “es Tev ticēšu, kad Tu….” (dziedināsi, risināsi manu problēmu, palīdzēsi maniem bērniem, u.t.t.). Un vai lūgšanā mēs līdzīgi galma vīram Kapernaumā iesakām Dievam plānu, kā tas būtu jādara? (“lūdza, lai Viņš noietu un dziedinātu viņa dēlu, kas bija pie miršanas” ). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Ticība

Autors: , publicēts 2021.03.29. | | Ticība

Ticība ir uzticēšanās tam, ko acs neredz! Acis redz vētras; ticība redz Noasa varavīksni. Tavas acis redz tavas kļūdas; tava ticība redz tavu Glābēju. Tavas acis redz tavu vainu; tava ticība redz Viņa šķīstošās asinis. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Piederība dievišķai ģimenei

Autors: , publicēts 2021.03.29. | | Ticība

Varbūt tavā pagātnē nav ar ko lielīties. Bet vai tu, atskatoties uz pagātni, vari kaut ko mainīt? Vai arī paliec pagātnes kontrolēts un aizbildinies? Daudzi izvēlas pēdējo. Ciešāk ieklausoties, tu viņu teiktajā sadzirdēsi frāzi “Ja nu vienīgi…” Ja vien es būtu dzimis kaut kur citur… Ja tikai pret mani izturētos godīgi… Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs nav tevi atstājis

Autors: , publicēts 2021.03.29. | | Ticība

Kas no Gara dzimis, ir gars.” (Jāņa 3:6). Vecāki ir devuši jums gēnus, bet Dievs dod žēlastību. Vecāki var būt atbildīgi par jūsu ķermeni, bet Dievs ir uzņēmies atbildību par jūsu dvēseli. Savu izskatu jūs varat būt mantojuši no mātes, bet mūžīgo dzīvi saņemat no sava Debesu Tēva. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

27.03.2021. Svētrunu runā Viktors Geide

Autors: , publicēts 2021.03.27. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Ar smaidu sagaidīt nākamās dienas

Autors: , publicēts 2021.03.23. | | Ticība

Ķēniņš Lemuēls, sniedzot krietnas sievietes raksturojumu, saka: “Spēkā un godībā tā tērpta, ar smaidu tā sagaida nākamās dienas.” (Sakāmvārdi 31:25) Jā, arī mēs varam ar smaidu sagaidīt nākotni, jo nedzīvojam nedrošībā, ja nākamās dienas uzticam Kungam. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Meklējiet To Kungu!

Autors: , publicēts 2021.03.22. | | Ticība

Iespējams, mēs pat neapzināmies, kā mēs esam aizklīduši prom no Dieva. Jesajas vārdi palīdz mums dzirdēt patiesību, lai mēs varētu atkal izvēlēties Dieva piedāvājumu par nelokāmām mīlestības un derības attiecībām kā patieso dzīves ceļu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Pateicības pārpilnā dzīve

Autors: , publicēts 2021.03.21. | | Ticība

Ja visam notiekošajam pieiesi ar pateicību, tava dzīve mainīsies. Nav svarīgi, ar kādām traģēdijām esi saskāries vai saskaries, bet, ja vingrināsi atvērt prātu apbrīnai un pateicībai par daudzām svētībām, pat sīkām, kuras nepārtraukti saņem, tavs pasaules redzējums mainīsies. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

20.03.2021. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis

Autors: , publicēts 2021.03.20. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Next »