2022. gada 06. marts — dienas arhīvs

5.03.2022. Svētrunu runā Vilnis Latgalis

Autors: , publicēts 2022.03.06. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Radītājs tiecas pēc jums

Autors: , publicēts 2022.03.06. | | Ticība

Bībelē ir teikts: “Debesis vēsta par Dieva godu!” (Psalms 19:2) Mūsu Visums ir Dieva galvenais misionārs. Vai glezna neliecina par gleznotāju? Vai zvaigznes neliecina par zvaigžņu veidotāju? Vai radīšana nenorāda uz radītāju? Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs pasauli mīlēja…

Autors: , publicēts 2022.03.06. | | Ticība

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa ev. 3:16) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Piedzimt vēlreiz?

Autors: , publicēts 2022.03.06. | | Ticība

Jēzus teica: “Ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēj redzēt Dieva valstību.” Piedzimt vēlreiz? Jūs droši vien jokojat. Uzsākt dzīvi no jauna? Mēs nevaram otrreiz piedzimt. Tomēr — vai mēs to negribētu? Mēģināt vēlreiz. Pārstartēt visu. Kā to panākt?
Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Pret satraukumu

Autors: , publicēts 2022.03.06. | | Ticība

Dievs Viņu uzmodināja no nāves.” (Ap. d. 2:24) Pret satraukumu mēs varam cīnīties ar zobenu, kurā ir iegravēti vārdi “Dieva varenība”. Kaut arī jūsu uzņēmuma apgrozījums sarūk, Dievs joprojām ir varens. Kaut arī vēzis ir atgriezies, Dievs joprojām sēž savā tronī. Ja dvēseli pārņem nemiers, Dievs dod drosmi.
Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav