Ko mēs darām, kad mums nav atbildes?

2020.03.25. | Autors: |

Ko mēs darām, kad mums nav atbildes? – Tas ir labs jautājums.

Bībelē 2. Laiku grāmatā 20 nodaļā minēts, ka pret Jūdas ļaudīm uzbrukumā nāca liels pulks no Sīrijas. Jūdu tautas vadītājs nezināja, ko darīt. Viņam nebija atbildes un nebija resursu, lai stātos pretī ienaidniekam. Bet šajā nodaļā ir uzrakstīta skaista lūgšana (2. Laiku 20:12). Tur ķēniņš lūdz:

“Mums nav spēka pret šo tik lielo pulku, kas nāk pret mums, un mēs nezinām, ko lai darām, bet uz Tevi mēs paceļam savas acis.”

Trīs lietas:

1) mēs esam nespēcīgi,

2) mēs nezinām, ko lai darām,

3) bet uz Tevi mēs paceļam savas acis.

Tūlīt Dievs atbild uz šo lūgšanu. Viņš saka (2 Laiku 20:17)

“Šinī kaujā jums pašiem nebūs jākaujas: esiet tikai klāt, ieņemiet vietas un vērojiet, kā Tas Kungs jūs, Jūda, un tevi, Jeruzāleme, izglābs!”

Kad mums nav atbildes, mums ir jāatceras, ka Dievam tās ir. Viņam ir resursi. Un tāpēc arī mēs varam uzticēties Viņam. Mēs jau iesākumā nezinām, kā stāsts beigsies. Bet Dievs uzvarēs. Lai Dievs jūs svētī!


Pagaidām komentāru nav
Raksts publicēts kategorijā(s): Ticība

Komentāru RSS (Varat automātiski saņemt komentārus RSS lasītājā!)

Uzrakstiet savu komentāru

Lai komentētu, Jums ir jāautorizējas.