Dieva klātesamība

2020.03.30. | Autors: |

Luk 4:26

“Ēlija netapa ne pie vienas sūtīts kā vien pie atraitnes Sareptā, Sidonijā.”

Karmeļa kalns bija ļoti iespaidīga vieta. Tagad uz kalna virsotnes stāv Elijas statuja, kurā viņš ir pacēlis zobenu pret Izabellas pravieti. Dievs no Debesīm sūtīja uguni Elijas kalpošanas laikā, rādot tautai, kurš ir īstais Dievs. Tādu mēs vēlamies redzēt Dieva pravieti: uzvarošu un spēcīgu. Bet kā bija tad, kad viņš kļuva vājš, izbijies un nospiests? Vai Dievs vēl tad turpināja vadīt viņu?

Jēzus piemin Eliju savā sabata rīta svētrunā Nācaretē: “Bija daudz atraitņu Israēla zemē Ēlijas dienās, kad debess bija aizslēgta trīs gadus un sešus mēnešus, tā ka liels bads nāca pār visu zemi, tomēr Ēlija netapa ne pie vienas sūtīts kā vien pie atraitnes Sareptā, Sidonijā” (Lk 4:25-26).

Rādot īpašu Dieva žēlastību šai vienai sievietei, Jēzus pievērsa uzmanību tam, ka šajā sausajā periodā ārpus Izraēla zemes Elija gāja atraitnes namā Sareptā, Sidonijā. Šajā namā notika un turpinājās eļļas un miltu piegādes brīnums. Elija pat no nāves piecēla atraitnes saimnieces dēlu. Dievs tā vadīja savu pravieti tur un tad atkal atpakaļ Izraēlā. Beidzot viņam bija jāparādās Karmeļa kalnā un jāizsauc lietu zemei. Dievs vienmēr Eliju apgādāja ar visu nepieciešamo, dodot īpašus norādījumus, kur iet un kā pārstāvēt Dievu ļaudīm. Lai arī Dievs viņu rādīja spēcīgu pret Baala praviešiem, tomēr Elija nobijās no no Izraēla ķēniņa Ahāba ļaunās sievas Izabellas. Elija bija sevi izsmēlis, nospiests un pat vēlējās mirt. Bet Dievs nebija viņu pametis. Viņš sūtīja debesu vēstnesi, kas atnesa ēdienu. Elija gulēja, ēda, un bēga līdz beidzot nonāca pie Horeba kalna. Un tur Dievs viņam atklāja sevi klusā – čukstošā balsī. Viņam vēl bija daudz jāstrādā. Un Dievs būs palīgs un nodrošinās visu vajadzīgo un vadīs viņu tāpat kā vienmēr.

Dievs, kurš runāja kalnā ir tas pats Dievs, kurš runā ielejā. Dievs vienmēr rūpējas par mums pat arī tad, kad esam vāji. Mēs esam Viņa apskāvienos. Viņš kā mūsu Glābējs, bija pat pie krusta ar mums viszemākā punktā, lai izdarītu to, ko mēs paši nevarējām izdarīt…


Pagaidām komentāru nav
Raksts publicēts kategorijā(s): Raksti

Komentāru RSS (Varat automātiski saņemt komentārus RSS lasītājā!)

Uzrakstiet savu komentāru

Lai komentētu, Jums ir jāautorizējas.