Mēs Dievam esam savējie

2020.10.16. | Autors: |

“TAS KUNGS LAI TEVI SVĒTĪ UN LAI TEVI PASARGĀ! TAS KUNGS LAI APGAISMO SAVU VAIGU PĀR TEVI UN LAI IR TEV ŽĒLĪGS! TAS KUNGS LAI PACEĻ SAVU VAIGU UZ TEVI UN LAI DOD TEV MIERU!” (4.Mozus 6:24-26)

Mēs Dievam esam savējie, un Viņš mūs svētī tāpat, kā mīlošs Tēvs svētī savus bērnus, ļaujot mums piedzīvot Viņa dāsnumu un sargā mūs no briesmām un ļaunuma. Kristū Viņš runā ar mums, ļaujot Savai sejai apgaismot mūs un dāvāt mums savu žēlastību, kad mēs vēršamies pie Viņa ar grēku nožēlu. Ar Gara starpniecību Viņš pavērš seju pret mums, darot mūs veselus – to patiesībā nozīmē miers (ebr. šalom). Un dziļi personīgi Viņš Sevi mums piesaka ar vārdiem:

“Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans! Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs! Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, Israēla Svētais, esmu tavs Glābējs.” (Jesajas 43:1-3)


Pagaidām komentāru nav
Raksts publicēts kategorijā(s): Ticība

Komentāru RSS (Varat automātiski saņemt komentārus RSS lasītājā!)

Uzrakstiet savu komentāru

Lai komentētu, Jums ir jāautorizējas.