2020. gada 16. oktobris — dienas arhīvs

Mēs Dievam esam savējie

Autors: , publicēts 2020.10.16. | | Ticība

“TAS KUNGS LAI TEVI SVĒTĪ UN LAI TEVI PASARGĀ! TAS KUNGS LAI APGAISMO SAVU VAIGU PĀR TEVI UN LAI IR TEV ŽĒLĪGS! TAS KUNGS LAI PACEĻ SAVU VAIGU UZ TEVI UN LAI DOD TEV MIERU!” (4.Mozus 6:24-26) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav