2021. gada 28. janvāris — dienas arhīvs

Dzīvību dodošā ticība

Autors: , publicēts 2021.01.28. | | Ticība

Evaņģēlija kopsavilkumā Jānis raksta: “Vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja Savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šinī grāmatā. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa Vārdā.” (Jāņa 20:30-31). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Vai ilgojies pēc Glābēja?

Autors: , publicēts 2021.01.28. | | Ticība

Vai zini, kāda bija farizeju galvenā problēma? Tā vietā, lai priecātos par Dieva žēlastību, viņi izdeva likumus, kam paši vergoja. Viņu reliģija bija vērsta uz sevi. Lūkas evaņģēlijā 18. nodaļā stāstīts par farizeju, kurš, Dievu lūdzot, uzskaita savus daudzos labos darbus, lai rādītu, cik pats ir labs un cik muitnieks slikts. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dieva piedošanas mērs

Autors: , publicēts 2021.01.28. | | Ticība

“Tādēļ, ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus piedosiet, tad jūsu debesu Tēvs arī jums piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad arī jūsu Tēvs jūsu pārkāpumus jums nepiedos.” (Mateja 6:14-15) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav