'Ticība' Kategorijas arhīvs

Dievs visu kontrolē

Autors: , publicēts 2021.07.25. | | Ticība

Neviens mirklis, notikums vai detaļa nav ārpus Dieva uzraudzības. Dievs “liek saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un lietum līt pār taisniem un netaisniem.” (Mt.ev.5:45). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Evaņģēlija izplatīšana

Autors: , publicēts 2021.07.20. | | Ticība

“Es gribu, brāļi, lai jūs saprastu, ka viss, kas noticis ar mani, ir nācis par labu evaņģēlija izplatībai.”  (Flp 1:12) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Garīgie marķieri

Autors: , publicēts 2021.07.19. | | Ticība

Un Israēla bērni tā darīja, kā Jozua bija pavēlējis, un viņi iznesa divpadsmit akmeņus no Jordānas gultnes, pēc Israēla bērnu cilšu skaita, kā Tas Kungs bija Jozuam sacījis, un viņi ar tiem pārnāca pāri upei savā pārnakšņošanas vietā un tos tur novietoja.”(Jozuas 4:8) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Uzticies

Autors: , publicēts 2021.07.19. | | Ticība

Vainas apziņa izsūc dzīvību no mūsu dvēselēm. Žēlastība to atjauno.  Nevienam nebija pamatotāka iemesla izjust vainas apziņu kā apustulim Pāvilam. Viņš bija organizējis kristiešu nāvi — terorismu seno laiku versijā. Tomēr Pāvils nodeva savu vainu Jēzum. Rezultātā viņš varēja rakstīt: “Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan — aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai — Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.” (Filip.3:13–14). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Valstības diženums

Autors: , publicēts 2021.07.19. | | Ticība

“Kas ir lielāks – vai tas, kas pie galda sēž, vai tas, kas kalpo? Vai gan ne tas, kas sēž pie galda? Bet es jūsu vidū esmu kalpam līdzīgs..”  (Lūkas ev. 22:27 Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Esiet žēlsirdīgi!

Autors: , publicēts 2021.07.19. | | Ticība

“Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos?” (Mat. 18:33) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dzīvot Dieva sargājošo spārnu ēnā

Autors: , publicēts 2021.07.13. | | Ticība

Kontrolēt gribētāji ātri kļūst neapmierināti. Mēs nevaram pārņemt kontroli, jo kontrole nav mūsu rokās! Bībele sniedz labāku ideju: tā vietā, lai meklētu kontroli, atsakieties no tās! Miers ir sasniedzams nevis likvidējot visas problēmas, kas mums traucē dzīvot, bet pieņemot suverēnā Kunga klātbūtni. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs ir mūsu nākotnes noteicējs

Autors: , publicēts 2021.07.13. | | Ticība

Nākamreiz, kad tu baidīsies no nākotnes, priecājies par Tā Kunga suverenitāti. Priecājieties par to, ko Viņš ir paveicis. Priecājieties, ka Viņš spēj darīt to, ko jūs nespējat. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Ar ko piepildīts mūsu prāts?

Autors: , publicēts 2021.07.13. | | Ticība

Mūsu prāts nevar būt piepildīts ar Dievu un tajā pašā laikā pilnīgi pakļauts bailēm. Nekautrējies savās problēmās pacelt acis augšup! “Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi!” (Jes. 26:3) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dzīvais ūdens

Autors: , publicēts 2021.07.08. | | Ticība

“Divus ļaunumus darīja mana tauta – tā pameta mani, dzīvūdens avotu, un izcirta sev akas, cauras akas, kur neturas ūdens!” (Jeremijas 2:13) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

« Prev - Next »