2020. gada maijs — mēneša arhīvs

Iemācies gaidīt

Autors: , publicēts 2020.05.29. | | Ticība

Viņš vada pazemīgos uz taisnprātību, māca pazemīgiem viņu ceļu. (Psalms 25:9). Gaidiet Garu. Ja Pēterim un apustuļiem bija vajadzīga Svētā Gara palīdzība, vai mums tā nevajag? Viņi trīs ar pus gadus staigāja kopā ar Jēzu, dzirdēja Viņa svētrunas un redzēja Viņa brīnumus. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Tavs pārbaudījums kļūs par tavu liecību

Autors: , publicēts 2020.05.29. | | Ticība

Dievs var izveidot kaut ko labu no tavām nepatikšanām. Pārdzīvotais pārbaudījums kļūs par tavu liecību. Lasām (2 Kor 1:3-5 Angļu v. Bībeles lasījums “The Message”): “Dievs nāk mums līdzās, kad mēs ejam cauri grūtiem laikiem, un, pirms jūs to zināt, Viņš nes mums līdzi kādu, kas tāpat pārdzīvo grūtus laikus, lai mēs varētu būt klāt šai personai, tieši tāpat kā Dievs bija pie mums.”
Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dieva plāns tavai dzīvei ir labākais

Autors: , publicēts 2020.05.29. | | Ticība

Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi,” saka Tas Kungs. “Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām.” (Jes. 55:8-9)
Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Padodies Dieva gribai

Autors: , publicēts 2020.05.29. | | Ticība

Dažreiz mūsu plāns “A”, plāns “B” un plāns “C” neīstenojas. Tad mēs pilnīgi kapitulējam un atļaujam Dievam būt Dievam. Bībelē (2. Mozus 2:3) ir atstāstīts savāds notikums ar Mozus māti, kurai pietrūka izvēles. “Bet, kad viņa to (Mozu) vairs nevarēja noslēpt, tad tā viņam pagatavoja šķirstu no niedrēm, notriepa to ar sveķiem un piķi, ielika tanī bērnu un nolika to niedrēs (Nīlas) upes malā.” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

23.05.2020. Vai Covid-19 ir pasaules pēdējā laika zīme? Valda Zilgalvja svētruna

Autors: , publicēts 2020.05.24. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Kungs ir mans karogs

Autors: , publicēts 2020.05.24. | | Ticība

Kad notika olimpiskās spēles, mēs sevi identificējām ar savas valsts karogu. Mēs svinējām uzvaras tā it kā tās būtu mūsējās, un sportisti ar lepnumu tērpās Latvijas karogā.
Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Kungs ir Tavs ārsts

Autors: , publicēts 2020.05.24. | | Ticība

Ir dažāda veida slimības. Daudzas no tām ir ļoti smagas, bet lielākā daļā tās ir emocionālas un garīgas. Kad Izraels atstāja Ēģipti un ceļoja uz apsolīto zemi, pirmā problēma ar ko viņi saskārās – nespēja atrast ūdeni. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dzīvības Maize

Autors: , publicēts 2020.05.24. | | Ticība

“Jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un dod pasaulei dzīvību.” (Jāņa 6:33)

No grauda līdz maizei ir sarežģīts un darbietilpīgs process. Lai sēkla uzdīgtu, tā ir jāiesēj. Kad vārpa ir nobriedusi, tā ir jānopļauj, graudi jāsamaļ miltos. Pirms tā var kļūt par maizi, tā jācep krāsnī. Maize ir sēšanas, ražas novākšanas un karsēšanas rezultāts. Jēzus pārdzīvoja līdzīgu procesu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs var darīt brīnumus

Autors: , publicēts 2020.05.24. | | Ticība

Dievam, kas, ar savu spēku darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk, nekā mēs lūdzam vai nojaušam, lai Viņam gods draudzē un Jēzū Kristū paaudžu paaudzēs, mūžu mūžos! Āmen! (Efes 3:20 –21)

Žēlastība ir Dievs, kas staigā tavā pasaulē ar dzirkstīm acīs un ar piedāvājumu, kuram ir grūti pretoties:
Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

16.05.2020. Būt modriem gaidītājiem. Valda Zilgalvja svētruna

Autors: , publicēts 2020.05.19. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Next »