2020. gada 29. maijs — dienas arhīvs

Iemācies gaidīt

Autors: , publicēts 2020.05.29. | | Ticība

Viņš vada pazemīgos uz taisnprātību, māca pazemīgiem viņu ceļu. (Psalms 25:9). Gaidiet Garu. Ja Pēterim un apustuļiem bija vajadzīga Svētā Gara palīdzība, vai mums tā nevajag? Viņi trīs ar pus gadus staigāja kopā ar Jēzu, dzirdēja Viņa svētrunas un redzēja Viņa brīnumus. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Tavs pārbaudījums kļūs par tavu liecību

Autors: , publicēts 2020.05.29. | | Ticība

Dievs var izveidot kaut ko labu no tavām nepatikšanām. Pārdzīvotais pārbaudījums kļūs par tavu liecību. Lasām (2 Kor 1:3-5 Angļu v. Bībeles lasījums “The Message”): “Dievs nāk mums līdzās, kad mēs ejam cauri grūtiem laikiem, un, pirms jūs to zināt, Viņš nes mums līdzi kādu, kas tāpat pārdzīvo grūtus laikus, lai mēs varētu būt klāt šai personai, tieši tāpat kā Dievs bija pie mums.”
Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dieva plāns tavai dzīvei ir labākais

Autors: , publicēts 2020.05.29. | | Ticība

Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi,” saka Tas Kungs. “Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām.” (Jes. 55:8-9)
Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Padodies Dieva gribai

Autors: , publicēts 2020.05.29. | | Ticība

Dažreiz mūsu plāns “A”, plāns “B” un plāns “C” neīstenojas. Tad mēs pilnīgi kapitulējam un atļaujam Dievam būt Dievam. Bībelē (2. Mozus 2:3) ir atstāstīts savāds notikums ar Mozus māti, kurai pietrūka izvēles. “Bet, kad viņa to (Mozu) vairs nevarēja noslēpt, tad tā viņam pagatavoja šķirstu no niedrēm, notriepa to ar sveķiem un piķi, ielika tanī bērnu un nolika to niedrēs (Nīlas) upes malā.” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav