2020. gada 05. jūnijs — dienas arhīvs

30.05.2020. Vasarsvētki. Valda Zilgalvja svētruna

Autors: , publicēts 2020.06.05. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav

Saruna

Autors: , publicēts 2020.06.05. | | Ticība

Ikviens, kas lūdz, saņem un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs.” (Mat 7:8) Lūgšana ir saruna ar Dievu, tā var notikt arī braucot uz darbu vai gaidot tikšanos, vai pirms saskarsmes ar klientu. Lūgšana var būt iekšējā balss, kas virza ārējo darbību. Ir pilnīgi skaidrs: Dievs tev iemācīs lūgt. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dieva uzgaidāmā telpā

Autors: , publicēts 2020.06.05. | | Ticība

Mums nepatīk gaidīt. Mēs esam nepacietīga paaudze. Mēs saraucām pieri par cilvēku, kas sanāksmes darba kārtībai pieliek vienu papildus punktu. Mēs bungojam ar pirkstiem, kamēr mikroviļņu krāsns silda mūsu sviestmaizi. “Ātrāk, ātrāk, ātrāk, ātrāk.” Mums nepatīk gaidīt.
Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Lai Dievs tevi māca

Autors: , publicēts 2020.06.05. | | Ticība

Visas pārbaudes ir īslaicīgas, to ilgums ir ierobežots. 1 Pēteris 1:6 saka: “Par to jūs līksmojaties, šobrīd vēl nedaudz ciezdami, ja tā vajag, dažādos pārbaudījumos” – Dažas pārbaudes beidzas uz zemes, bet visas pārbaudes beigsies debesīs, vai ne? Lai Dievs tevi māca. Viņš vēro, kā tu tiec galā ar mazajiem darbiem. Jēzus solīja (Mat 25:21), “Tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu pār lielajām”. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dzīvosim uzticoties visvarenam Dievam

Autors: , publicēts 2020.06.05. | | Ticība

Vai šis nav laiks, kad jāstaigā ticībā? Sārai, Ābrahāma sievai bija jāatstāj komforta zona, bija jāseko vīram, pat nebūdama pārliecināta, uz kurieni viņi dodas. Vienīgais, ko viņi zināja, ka Dievs bija slēdzis derību ar viņiem (1.Moz 12:1-5). Sirmā vecumā viņiem apsolīja dēlu. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Tavas sāpes augstākam mērķim

Autors: , publicēts 2020.06.05. | | Ticība

Dievs apsola: “Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs!” (Jes 43:2)

Vai dzīvē iztiksim bez sāpēm? Vai tās vienā mirklī pāriet? Diez vai. Vai Dievs garantē cīņas neesamību? Ne šajā dzīvē. Bet Viņš apsola, ka tavas sāpes virza pretī augstākam mērķim.
Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Viss tavām vajadzībām

Autors: , publicēts 2020.06.05. | | Ticība

Psalms 16:8

“Es skatīju To Kungu savā priekšā vienumēr, jo Viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos.”

Tu esi pilnībā apgādāts! Vajag vairāk enerģijas? Tev tās ir. Vairāk laipnības? Tā ir tava. Vai tu varētu pielietot paškontroli, pašdisciplīnu vai pašapziņu? Dievs tevi “dara spējīgu piepildīt Viņa gribu” (Ebr 13:21). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Lūgšana, lai patiktu Jēzum

Autors: , publicēts 2020.06.05. | | Ticība

“Tāpēc, vai pie Tā Kunga mājās būdami vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu Viņam patīkami. (2 Kor 5:9)
Dārgais Tēvs, dod man izpratni par to, ko nozīmē būt patiesās attiecībās ar Tavu Dēlu. Palīdzi man būt tik tuvu Viņam, ka es varu redzēt Viņa seju, pat tad kad ciešu neveiksmi. Noskaņo manu sirdi tā, ka zinu, kas nes prieku Viņam, kā arī to, kas manā rīcībā izsauc Viņā sāpes.

Uz šo brīdi komentāru nav