2020. gada 17. jūnijs — dienas arhīvs

Jēzus autoritāte

Autors: , publicēts 2020.06.17. | | Ticība

Man šodien noteikti, ir jādzird tas, kas rakstīts Mateja evaņģēlijā – tie ir Jēzus vārdi: ““Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes…” (Mat. 28:18). Redzat, ja man šodien ir problēma, kuru nespēju kontrolēt, tad šis teikums atgādina man par To, kurš spēj kontrolēt visu. Es esmu tik priecīgs, ka Jēzum ir vara pār visām manām dzīves jomām, jo katrā dienā ir kaut kas neskaidrs. Bet Viņš manī nes mierinājumu, ka kādam ir vara pār lietām, kuras ir “pāri manai galvai”. Un par varu pateikties, ka Jēzus var palīdzēt viss grūtākajos brīžos.

Uz šo brīdi komentāru nav