2021. gada jūlijs — mēneša arhīvs

Patiesība ir persona

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

“Piecēlies viņš apsauca vēju un bangojošos ūdeņus. Un tie norima, un iestājās klusums. Viņš tiem sacīja: “Kur ir jūsu ticība?” (Lūkas 8:24b-25a)
Patiesība ir Persona, nevis jēdziens. Jēzus teica, ka Viņš ir Patiesība (Jņ.ev.14:6). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Mīlestība

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

Grieķu valodā lietotais vārds, ko mēs tulkojam kā “mīlestība”, nozīmē nesavtīgu mīlestību. Būtiska ir pēdējā frāze — “kā Es jūs esmu mīlējis”. Vai esat ļāvuši Dievam jūs mīlēt? Lūdzu, nepaskrieniet garām šim jautājumam! Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs mīl tevi

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

Dievs tevi mīl tāpēc, ka Viņš ir izvēlējies tevi mīlēt. Citi var tevi pamest, šķirties no tevis un ignorēt, bet Dievs tevi mīlēs. Šie ir Viņa vārdi: “Es saukšu par savu tautu to, kas nav mana tauta, un savu neiemīlēto par iemīlētu.” (Romiešiem 9:25). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Jauns cilvēks tevī

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

Atcerēsimies, ka mēs visi esam procesā. Dievs nav pabeidzis, kādus no Viņa darbiem pie no mums – kādiem no mums ir vajadzīga papildu uzmanība. Tāpēc esi uzmundrinātājs, kas izceļ labāko, nevis kritiķis, kurš norāda uz kļūdām. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Miers

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

Raizes ir kā meteoru lietus: kas būtu, ja būtu… Debesis gāžas — un gāžas tieši pār tavu galvu. Tas vairs nav jautri. Varētu domāt, ka kristieši būs atbrīvoti no raizēm, bet tā nav. Vai apustulis Pāvils, rakstot Vēstulē filipiešiem (4:6): “Neesiet noraizējušies ne par ko!”, nebija zaudējis saikni ar realitāti? Vai tieši to viņš domāja? Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Cilvēciskā domāšana

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

“Raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristū.” (Kolosiešiem 2:8)
Pastāv smalks kārdinājums kristiešiem vadīties pēc “praktiskiem apsvērumiem” un “gūt rezultātus”, ticot, ka “mērķis attaisno līdzekļus”. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Kāpēc tu raudi?

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

“Tie viņai sacīja: “Sieviete, kādēļ tu raudi?”” (Jāņa 20:13)
Marija Magdalēna spilgti atcerējās dienu, kad Jēzus viņu atbrīvoja no dēmonu verdzības. Tajā dienā viņa kļuva par Viņa uzticīgu sekotāju (Lūkas 8:2). Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Neviens neaizkavēs

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

“No tiem vīriem, kas bija gājuši izlūkot zemi, dzīvi palika Jozua, Nūna dēls, un Kālebs, Jefunnes dēls.” (4. Mozus 14:38)
Citu cilvēku lēmumi un nepaklausība neatcels Dieva gribas īstenošanos jūsu dzīvē. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

3.07.2021. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis

Autors: , publicēts 2021.07.03. | | Svētrunas

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

Uz šo brīdi komentāru nav

« Prev