2021. gada jūlijs — mēneša arhīvs

17.07.2021. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis

Autors: , publicēts 2021.07.18. | | Svētrunas

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

Uz šo brīdi komentāru nav

Dzīvot Dieva sargājošo spārnu ēnā

Autors: , publicēts 2021.07.13. | | Ticība

Kontrolēt gribētāji ātri kļūst neapmierināti. Mēs nevaram pārņemt kontroli, jo kontrole nav mūsu rokās! Bībele sniedz labāku ideju: tā vietā, lai meklētu kontroli, atsakieties no tās! Miers ir sasniedzams nevis likvidējot visas problēmas, kas mums traucē dzīvot, bet pieņemot suverēnā Kunga klātbūtni. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs ir mūsu nākotnes noteicējs

Autors: , publicēts 2021.07.13. | | Ticība

Nākamreiz, kad tu baidīsies no nākotnes, priecājies par Tā Kunga suverenitāti. Priecājieties par to, ko Viņš ir paveicis. Priecājieties, ka Viņš spēj darīt to, ko jūs nespējat. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Ar ko piepildīts mūsu prāts?

Autors: , publicēts 2021.07.13. | | Ticība

Mūsu prāts nevar būt piepildīts ar Dievu un tajā pašā laikā pilnīgi pakļauts bailēm. Nekautrējies savās problēmās pacelt acis augšup! “Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi!” (Jes. 26:3) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

10.07.2021. Svētrunu runā Valdis Zilgalvis

Autors: , publicēts 2021.07.11. | | Svētrunas

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

Uz šo brīdi komentāru nav

Dzīvais ūdens

Autors: , publicēts 2021.07.08. | | Ticība

“Divus ļaunumus darīja mana tauta – tā pameta mani, dzīvūdens avotu, un izcirta sev akas, cauras akas, kur neturas ūdens!” (Jeremijas 2:13) Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Esiet priecīgi Kungā!

Autors: , publicēts 2021.07.08. | | Ticība

Ja kādam bija iemesls uztraukties, tad tas bija apustulis Pāvils. Iedomājieties vecu vīru, kas skatās pa Romas cietuma logu. Viņš ir pusakls, slauka acis, lai lasītu. Gaida tiesu Romas imperatora priekšā. Viņa nākotne ir tikpat drūma kā cietuma kamera. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Mazgā kājas!

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

Jēzus ir redzējis katru mūsu dzīves slēpto, divkosīgo un nodevības brīdi. Kā Pāvilam, tā mums Viņš saka: “Tev pietiek ar Manu žēlastību.” Es varu šķīstīt šos cilvēkus. Es nomazgāšu viņu nodevības. Šī iemesla dēļ mums atkal un atkal ir jāuzkavējas mācekļu iemīļotajā Augšistabiņā, kur mācekļi piedzīvoja Jēzus žēlsirdību. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Pāri nodarījums

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

“Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.” (Efez. 4:32)
Jautājums nav: “Vai tu esi sāpināts?” Jautājums ir: “Vai ļausi, lai sāpinājums tevi nocietina?” Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Piedod!

Autors: , publicēts 2021.07.06. | | Ticība

Piedot — tas nozīmē ar žēlastību dziedēt nepelnīti nodarītas sāpes. Tu neesi pelnījis, ka tevi ievaino, bet neesi arī pelnījis, ka tev piedod. Tad varbūt ir vērts sniegt žēlastību citiem? Tu esi iegremdēts piedošanā, iegremdēts žēlastībā. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

« Prev - Next »