2020. gada 03. aprīlis — dienas arhīvs

Kungs ir uzticams visā

Autors: , publicēts 2020.04.03. | | Ticība

Pārmaiņas ir grūtas. Ir sāpīgi jāatzīst, ka mūsu prāts un mūsu ķermenis, laikam ejot uz priekšu, mainās neatkarīgi no mums. Papildus tam jāatzīst, ka arī apstākļi ap mums mainās, un tos mēs nevaram kontrolēt. Tāpēc mieru atrodam tajā, ka kalpojam tādam Dievam, kurš nemainās. Viņš ir Valdnieks uz troņa šodien un būs arī rīt. Psalmā 145:13 lasām: “Tava valstība ir mūžīga valstība un tava vara uz audžu audzēm. Uzticams Kungs visā, ko viņš saka, svētīgs visā, ko dara.”

Uzticēsimies Viņam, kurš ir bijis ar mums pagātnē, ir ar mums šodien un pilnībā kontrolē nākotni.

Uz šo brīdi komentāru nav